Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: εστίαση στην ψηφιακή οικονομία

/
Ημερομηνία05 Νοέ 2013
/

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: εστίαση στην ψηφιακή οικονομία

Κατά τη σύνοδό τους στις 24-25 Οκτωβρίου 2013, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν σχετικά με την ψηφιακή οικονομία, την οικονομική και κοινωνική πολιτική, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Ανατολική εταιρική Σχέση και τις μεταναστευτικές ροές. Εξέδωσαν εξάλλου δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των παρακολουθήσεων.

Ψηφιακή οικονομία, καινοτομία και υπηρεσίες

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν, σε μία αποκλειστική θεματική σύνοδο, την ανάγκη να ανακτήσει η ψηφιακή οικονομία  της ΕΕ την ορμή της, καθώς και τη σημασία της ψηφιακής καινοτομίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Τόνισαν την ανάγκη για νέες επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και ταχεία υλοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τη σημασία της προόδου στα σχετικά φορολογικά θέματα.

Οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν εξάλλου τη δέσμευσή τους να ολοκληρώσουν μία φιλική προς τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις Ενιαία Ψηφιακή Αγορά μέχρι το 2015.
Τόνισαν ότι είναι ουσιώδες να επιτευχθεί πρόοδος στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να εκσυγχρονισθεί η δημόσια διοίκηση, καθώς και τη σημασία της προσαρμογής του ευρωπαϊκού καθεστώτος των δικαιωμάτων του δημιουργού. Οι ηγέτες ζήτησαν εξάλλου την έγκαιρη έγκριση της δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες και του πλαισίου για την προστασία των δεδομένων.

Όσον αφορά την ανάγκη να πληρωθούν οι κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, οι ηγέτες πρότειναν συγκεκριμένες δράσεις για να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες, όπως η χρήση μέρους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (2014-2020) για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) και την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα, οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη η ΕΕ να επωφεληθεί το μέγιστο από το πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό της ώστε να καλυφθεί το κενό στην εμπορική αξιοποίηση. Τόνισαν τη σημασία της συστημικής καινοτομίας και της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας μέχρι τα τέλη του 2014.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες και το εμπόριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την από μέρους τους εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες ώστε να επιταχυνθεί το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών. Οι ηγέτες επανέλαβαν τη σημασία του εμπορίου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και επικρότησαν την πολιτική συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία μιας οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση