Ευνοϊκές διατάξεις ΦΠΑ για το διαμετακομιστικό εμπόριο

/
Ημερομηνία24 Μαρ 2013
/

Ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις που μέσω της Ελλάδας πραγματοποιούν διαμετακομιστικό εμπόριο προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι επιχειρήσεις που εισάγουν στη χώρα μας προϊόντα, τα οποία όμως προωθούνται στη συνέχεια σε άλλες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να μην καταβάλουν άμεσα τον ΦΠΑ.

Αυτό μπορεί να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του ΦΠΑ θα αναγραφεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και θα εκπληρώνονται επίσης και μια σειρά από άλλους όρους, όπως:

– Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.
– Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Κατά τα πέντε πρώτα χρόνια ένταξης στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως.
– Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες.
– Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του ομίλου που θα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Η σχετική τροπολογία έρχεται στο πλαίσιο της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της Cosco που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά και της Hewlett Packard η οποία θα χρησιμοποιήσει τον ΟΛΠ ως διαμετακομιστικό κέντρο των προϊόντων της προς την Ευρώπη.

Στη σχετική αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειώνεται ότι με την ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση αναφορικά με το ΦΠΑ «επιχειρείται να καταστεί η χώρα μας κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου ως πύλη εισόδου για εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, κάτι που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη».

Αφήστε μια απάντηση