ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΒΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΕΣ

/
Ημερομηνία01 Φεβ 2012
/

Έτοιμες οι διατάξεις για ΚΒΣ και ενδο-ομιλικές

Μπορεί η κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου να έχει μετατεθεί για το μέλλον και σίγουρα για μετά την ολοκλήρωση του διακομματικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, ωστόσο βασικά κεφάλαιά του βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας! Πρόκειται για τις διατάξεις που αφορούν αφενός τον Κανονισμό Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αφετέρου την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μέσω των ενδο-ομιλικών συναλλαγών των επιχειρήσεων. 

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν κατεβάσει τα μολύβια αναφορικά με τη σύνταξη των διατάξεων για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και Κεφαλαίου (ακίνητα, κληρονομιές κλπ), αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση του γραφειοκρατικού κόστους που προκαλεί στις επιχειρήσεις ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και την αντιμετώπιση του φαινομένου των ενδο-ομιλικών συναλλαγών. Πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι στα δυο παραπάνω ζητήματα υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου και θα είναι βασικά συστατικά του φορολογικού νομοσχεδίου που προγραμματίζεται να έρθει στη Βουλή το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου, ανάλογα πάντα και με το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας προβλέπουν:

– την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάστασή του από τον Κανονισμό Απεικόνισης Συναλλαγών. Μια σειρά από καθαρά γραφειοκρατικές φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούς και ουσιαστικούς κανόνες απεικόνισης των συναλλαγών τους. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο στην απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών θα παίζει ειδικός τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο θα περνούν υποχρεωτικά όλες οι συναλλαγές τους. Επίσης, η τήρηση μιας σειράς ειδικών βιβλίων καταργείται.

– την αυστηροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές. Ειδικότερα, θα αναζητούνται στοιχεία για την χονδρική τιμή των προϊόντων στις χώρες παραγωγής τους και θα συγκρίνονται με τις χονδρικές τιμές που εμφανίζονται να τα αγοράζουν οι ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες. Το αντίστοιχο θα συμβαίνει και με τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες προκειμένου να εντοπίζεται η πραγματική τιμή πώλησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Οι διαφορές που εντοπίζονται θα προστίθενται στις λογιστικές διαφορές των επιχειρήσεων και θα αυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη τους. Σημειώνεται ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ενδο-ομιλικές συναλλαγές προκειμένου να συμπιέζουν το φόρο που καταβάλουν στην Ελλάδα μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους σε εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλή φορολογία (π.χ. Κύπρο, Βουλγαρία).

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

Αφήστε μια απάντηση