ΕΤΕΑ: 3η Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών Ν.4321/2015

/
Ημερομηνία15 Ιούλ 2015
/

Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 70, ν.4331/2015 (Α΄ 69):

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4321/2015 (Α΄ 32) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4324/2015 (Α΄44) και του άρθρου 5 του ν.4329/2015 (Α΄ 53) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Ιουλίου 2015. Η παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν.4321/2015.

2. Η ανωτέρω παράταση δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας ΦΚΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με ΑΔΑ ΩΖΣΛΟΡΕΩ-Ρ91 και 72ΝΗΟΡΕΩ-7ΚΒ σχετικές εγκύκλιοι του ΕΤΕΑ.

Πηγή: e-forologia

Αφήστε μια απάντηση