Επισήμανση – Χωρίς την χρήση ΦΗΜ οι «επί πιστώσει» λιανικές συναλλαγές από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

/
Ημερομηνία05 Μαΐ 2016
/

Με την απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 καθορίζονται οι οντότητες που απαλλάσσονται  από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και οι περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Στην παράγραφο 4 της εν λόγω απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

“[…] 4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

…..

γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα […]”.

Η ανωτέρω περίπτωση μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις, τις οποίες η πληρωμή των αγαθών ή της υπηρεσίας προηγείται ή έπεται της έκδοσης του παραστατικού που αφορά την λιανική συναλλαγή. Στις περιπτώσεις αυτές η πληρωμή μαζί με το παραστατικό της συναλλαγής τεκμηριώνει πλήρως αυτήν και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η χρήση ΦΗΜ για την έκδοση του παραστατικού. Αυτονόητο είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έτσι ώστε να καταχωρείται και το σχετικό παραστατικό της πληρωμής.

Παραδείγματα:

α) Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο (με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) προεισπράττει δίδακτρα για την σχολική περίοδο, εκδίδοντας τις απαραίτητες αποδείξεις είσπραξης και καταχωρώντας τες αναλυτικά ανά πελάτη στα βιβλία της.  Οι αποδείξεις λιανικής (επί πιστώσει) που εκδίδει στο τέλος της περιόδου (ή ανά τακτά διαστήματα, ανάλογα με την συμφωνία) μπορούν να εκδίδονται χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

β) Επιχείρηση πώλησης προϊόντων (με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) μέσω διαδικτύου απαιτεί την προπληρωμή των παραγγελιών που γίνονται για τα προϊόντα της. Οι πελάτες επιλέγουν από τον κατάλογο των προϊόντων και πληρώνουν είτε με την χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού τρόπου (έμβασμα, paypal κλπ). Στην περίπτωση αυτή η  επιχείρηση εκδίδει την απαραίτητη απόδειξη με την έναρξη αποστολής των αγαθών επί πιστώσει, χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

γ) Η ίδια ως άνω επιχείρηση στέλνει τα προϊόντα της με την μέθοδο της αντικαταβολής. Στην περίπτωση αυτή εκδίδει την απόδειξη λιανικής συναλλαγής χωρίς την χρήση ΦΗΜ, επί πιστώσει, και στην συνέχεια καταχωρεί στον λογαριασμό του κάθε πελάτη τις αντικαταβολές που εισπράττει από την επιχείρηση ταχυμεταφορών.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση