Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στα 4.330 δις το πρώτο τετράμηνο του 2016

/
Ημερομηνία07 Ιούν 2016
/

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο άγγιξαν τα 87.889 δις ευρώ μέχρι το τέλος Απριλίου.
Στο πρώτο τετράμηνο του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν τα 4.330 δις ευρώ. Ωστόσο στο διάστημα αυτό παρουσιάζεται επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης τους.

Ιανουάριος 1,456
Φεβρουάριος 1,299
Μάρτιος 881
Απρίλιος 694
   
Σύνολο 4,330

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ            
             
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B – Είσπραξη Ληξιπρόθεσμων οφειλών
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2015 2016
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ Στόχοι 2016
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)          
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5)  71.533 84.472 84.154 83.855 83.559  
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 6.022 8.067 8.066 8.065 8.065  
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 10.730 12.387 12.379 12.370 12.373  
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 54.624 63.860 63.551 63.262 62.965  
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0.158 0.158 0.158 0.158 0.157  
Εισπράξεις έναντι “παλαιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) [Ι] 1.641 0.282 0.539 0.809 1.060 2.05
Διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (7) (€ δις) 0.496 0.107 0.249 0.305 0.365  
 
Συνολικό “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (8) [II] 15.916 1.456 2.755 3.636 4.330  
Εισπράξεις έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) 2.261 0.103 0.262 0.445 0.568  
Διαγραφές έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) 0.295 0.003 0.007 0.011 0.017  
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (9)/((8)-(10)) 14.5% 7.1% 9.5% 12.3% 13.2%  
 
“Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (11) [III] 13.480 1.397 2.445 3.220 3.883  
Εισπράξεις έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (12) 2.221 0.101 0.254 0.433 0.551  
Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (13) 0.284 0.003 0.006 0.009 0.013  
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (12)/((11)-(13)) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών 16.8% 7.2% 10.4% 13.5% 14.2% 23.0%
 
           
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:                   
Ι. Ως “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.     
ΙΙ. Ως “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος.                    
ΙII. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                  
IV. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2016 είναι σωρρευτικά.            
V. Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Υπολοίπου” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού.  
           
           
           

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση