Επανεξετάζονται τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο

/
Ημερομηνία06 Οκτ 2015
/

Σύμφωνα με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Β.1128100 ΕΞ 2015/1.10.15, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη διερεύνηση, τη μελέτη και την επαναξιολόγηση ή τη θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου.

 

Αποτέλεσμα της διενέργειας των ελέγχων, σύμφωνα με την απόφαση, θα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

 

Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», μέχρι την 31-12-2015.

 

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:

 

  1. Γεώργιο Μπεκιαράκη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως Συντονιστή.
  2. Γεωργία Μπαλάφα, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), ως μέλος.
  3. Κλεάνθη Ιωαννίδη, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως μέλος.
  4. Ανθή Αγαπίου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.
  5. Φωτεινή Αθανασάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσων Φόρων, ως μέλος.
  6. Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.
  7. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσων Φόρων, ως μέλος.
  8. Δημήτριο Μαρκοστάμο, υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
  9. Αικατερίνη Βασιλάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση