Εξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να μειωθεί η κίνηση στις εφορίεςΕξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να μειωθεί η κίνηση στις εφορίες

/
Ημερομηνία09 Ιαν 2014
/

Έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποφυγή επίσκεψής τους στις εφορίες.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αυτές είναι:

1. Δήλωση Απόδοσης Προκαταβλητέου Φόρου στις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών.

2. Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων.

3. Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κτλ.

4. Γενική και Συγκεντρωτική Εικόνα Ρυθμίσεων (στην επιλογή Προσωποποιημένης Πληροφόρησης) και εκτύπωσης της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής» για την πληρωμή σε Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info.

5. Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για Φυσικά Πρόσωπα. Εκδίδεται για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) χωριστά. Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013, https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx.

6. Συμφωνητικά Μίσθωσης και Αποδεικτικό Υποβολής. Υποβολή- Αποδοχή δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, στις οποίες ο πολίτης εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή μισθωτής. Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε επίσης ότι:

– Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3.1.2014 η είσπραξη των Τελών Κυκλοφορίας 2014. Η είσπραξη ανέρχεται στο ποσό των 1.081 εκατ. ευρώ για 5.370.000 ιδιοκτήτες.

– Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εκκρεμών χρεωστικών και μηδενικών ΦΑΠ ετών 2012 και 2013. Για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά η ημερομηνία πληρωμής 1ης δόσης είναι η 31.1.2014.

– Ολοκληρώθηκε η 2η εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (7.081 υπόχρεοι) έχουν αναρτηθεί στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου», www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp, με ημερομηνία πληρωμής την 31.1.2014.

– Βεβαιώθηκαν ανείσπρακτα Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2013 που αφορούν σε περίπου 95.000 οχήματα, με ημερομηνία πληρωμής την 31.1.2014.

– Βεβαιώθηκαν 1.645.000 ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες παροχές ΕΕΤΗΔΕ 2012, με ημερομηνία πληρωμής την 31.1.2014. Ειδοποίηση ανά υπόχρεο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»).

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για πιθανές οφειλές και υποχρεώσεις τους στο TAXISnet, από την επιλογή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Οφειλών https://www1.gsis.gr/taxisnet/info.

Επίσης η Γενική Γραμματεία καλεί τους πολίτες σε κάθε περίπτωση, μέσα από την επιλογή της Διαχείρισης Λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet, να τροποποιούν- ενημερώνουν στο ορθό τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας), ώστε έγκαιρα και έγκυρα να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση