Εισαγγελέας στις χρηματιστηριακές: Από κόσκινο οι επενδύσεις στο εξωτερικό

/
Ημερομηνία30 Μαρ 2016
/

Εισαγγελέας στις χρηματιστηριακές εταιρείες; Κι όμως, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με εισαγγελικές εντολές σε χρηματιστηριακές προκειμένου να δώσουν αυτές στοιχεία για συναλλαγές που έγιναν στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι η Δικαιοσύνη ζητά να μάθει ποιοι πελάτες των ΑΧΕ αγόρασαν μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή άλλα επενδυτικά προϊόντα στο εξωτερικό. Ζητείται να δοθούν στοιχεία για όλες τις συναλλαγές που αφορούν σε ποσά άνω των 500 χιλιάδων ευρώ τα τελευταία χρόνια και κυρίως πριν από την επιβολή των capital controls.

Οι ΑΧΕ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένες να δώσουν αναλυτικές καταστάσεις με τους πελάτες, τις συναλλαγές, τα ποσά και φυσικά τα προϊόντα στα οποία επενδύθηκαν μεγάλα ποσά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι και την ημερομηνία επιβολή των τραπεζικών περιορισμών, στα τέλη Ιουνίου του 2015.

Σε καμιά περίπτωση δεν ενοχοποιούνται οι συναλλαγές που έγιναν από Ελληνες επενδυτές στο εξωτερικό. Ωστόσο, η Δικαιοσύνη επιχειρεί να κάνει αντιστοίχηση με τα στοιχεία που έχει αλλά και να διερευνήσει αν υπάρχει περίπτωση να έχει «ξεπλυθεί» μαύρο χρήμα. Ορισμένοι Ελληνες επένδυσαν κεφάλαια στο εξωτερικό σε συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα και στη συνέχεια άλλαξαν «θεματοφύλακα» βγάζοντας έτσι χρήματα στο εξωτερικό χωρίς οι συναλλαγές να αποτυπώνονται στο σύστημα εκροών της Τράπεζας της Ελλάδος αφού δεν είχαν περάσει από το τραπεζικό σύστημα.

Οι δικαστικές αρχές θα διερευνήσουν αν έγιναν όλα νόμιμα, αν τα ποσά που έφυγαν στο εξωτερικό έχουν δηλωθεί και δεν είναι «μαύρο» χρήμα και βεβαίως αν είναι επαρκώς φορολογημένα.

Ολα τα στοιχεία

Τον δρόμο για τον έλεγχο των λογαριασμών σε τράπεζες χωρών της Ε.Ε. ανοίγει νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή που προβλέπει την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με διατάξεις Οδηγίας της Ε.Ε. για υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.

Με τη νέα Οδηγία, το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα Οδηγία τα κράτη-μέλη εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με Δηλωτέο Λογαριασμό, για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται για κάθε Λογαριασμό θα αφορούν:

α) το όνομα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ, το κράτος/μέλος κατοικίας, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος καθώς και των επιχειρήσεων,

β) τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού),

δ) το υπόλοιπο ή η αξία του λογαριασμού

ε) και σε περίπτωση Λογαριασμού Θεματοφυλακής:

  • το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό
  • τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό
  • σε περίπτωση Καταθετικού Λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

Οσον αφορά του νέους ατομικούς λογαριασμούς με το άνοιγμα του λογαριασμού η τράπεζα εξασφαλίζει την αυτοπιστοποίηση, που μπορεί να είναι μέρος της τεκμηρίωσης για το άνοιγμα του λογαριασμού, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να προσδιορίσει την ή τις φορολογικές κατοικίες του δικαιούχου λογαριασμού και να επιβεβαιώσει την ευλογοφάνεια της αυτοματοποίησης αυτής με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε η τράπεζα σε σχέση με το άνοιγμα του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που συγκέντρωσε σύμφωνα με τις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αν από τη αυτοπιστοποίηση διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος λογαριασμού έχει τη φορολογική κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος, η τράπεζα λογίζει τον λογαριασμό ως Δηλωτέο Λογαριασμό και αυτοπιστοποίηση επίσης περιλαμβάνει τον ΑΦΜ του δικαιούχου λογαριασμού σε αυτό το άλλο κράτος μέλος και το κράτος-μέλος.

 

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση