Δυσκολεύει η παραμονή στις 100 δόσεις – Αποκλείονται φορολογούμενοι με μικρές οφειλές

/
Ημερομηνία08 Ιαν 2016
/

Δύσκολη υπόθεση είναι πλέον η παραμονή των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Με εγκύκλιό του, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκας άναψε «φωτιές» στους φορολογουμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και σκέπτονται να εντάξουν και τις νέες οφειλές του 2016 στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Συγκεκριμένα αποκλείονται από την πάγια ρύθμιση πολλοί φορολογούμενοι με μικρές οφειλές. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ «Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους». Αυτό σημαίνεται ότι αν κάποιος με εισόδημα π.χ. 20.000 ευρώ είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμεί να ρυθμίσει και νέες οφειλές με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, οι συνολικές υποχρεώσεις του πρέπει να ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ – δηλαδή το 30% του εισοδήματος του- για να γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Οικονομικών η αίτησή του. Επαχθέστερο είναι το καθεστώς και για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και το συνολικό ύψος των βασικών τους οφειλών- υποχρεώσεων (εντός και εκτός ρύθμισης) ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εντάξει σε ρύθμιση (πάγια των 12 δόσεων) τις νέες οφειλές του, μόνο εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων οι υπόχρεοι θα πρέπει να εξοφλούν τις δόσεις τους ως εξής:

  1. Από 16/12/2015 μέχρι 30/6/2016 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  2. Από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2017 εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  3. Από 1/1/2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή χωρίς καμία ημέρα καθυστέρηση.

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση