Διεύρυνση και βελτίωση του θεσμού “Εργόσημο ασφαλισμένων” Διεύρυνση και βελτίωση του θεσμού “Εργόσημο ασφαλισμένων”

/
Ημερομηνία12 Δεκ 2013
/

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 88/18-4-2013 επήλθε τροποποίηση στον τρόπο εφαρμογής της ασφάλισης μέσω της επιταγής “Εργόσημο”. Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο την διεύρυνση των επαγγελμάτων που ασφαλίζονται πλέον με το εργόσημο όσο και την αλλαγή του ποσοστού ασφάλισης των εν λόγω προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα καθιερώθηκαν οι κάτωθι μεταβολές:

Ι. Διεύρυνση των κατηγοριών αμειβομένων που ασφαλίζονται με το Εργόσημο

Τα πρόσωπα τα οποία υπάγονταν μέχρι τώρα στις διατάξεις της απόφασης Αριθμ. 14913/343/Φ10034/27-6-2011 (ΦΕΚ Β’ 1586) ανήκουν στις κάτωθι γενικές κατηγορίες:

1. Οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι σε έναν ή περισσότερούς εργοδότες.

2. Οι εργαζόμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.).

3. Οι εργάτες γης, που απασχολούνται σε γεωργικές/ κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή με μορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.).

Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν αμειβομένους που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Εγκ. Ι.Κ.Α. 68/9-9-2011), ενώ η τρίτη κατηγορία αφορά εργαζόμενους που εντάσσονται στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ο.Γ.Α. (Εγκ. Ο.Γ.Α. 9/12-9-2011).

Με το ανωτέρω άρθρο διευρύνεται ο αριθμός των κατηγοριών αμειβομένων που ασφαλίζονται με το εργόσημο, στις οποίες προστίθενται η κατηγορία των ειδικών μορφών περιστασιακής απασχόλησης.

Η νέα αυτή κατηγορία εντάσσεται στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και αφορά τους κάτωθι:

• Καθαριστές/ στριες, κηπουρούς κοινόχρηστων χώρων (π.χ. Πολυκατοικίες, εφόσον αυτοί δεν αποτελούν υπάλληλοι σε συνεργείο καθαρισμού).

• Διανομείς διαφημιστικών εντύπων.

• Προωθητές/τριες καταναλωτικών προϊόντων σε υπεραγορές, πολυκαταστήματα (π.χ. super market).

• Προωθητές/τριες προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ’ όικον ή σε άλλο χώρο (π.χ.Dealers).

Ο τρόπος αμοιβής και για τις εν λόγω κατηγορίες αμειβομένων είναι κατ’ αποκλειστικότητα η έκδοση εργοσήμου από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ), ενώ ο χρόνος ισχύος της επιταγής παραμένει στους 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της με ελάχιστο ποσό τα 5 ευρώ.

ΙΙ. Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης

Μέχρι και την 31/12/2012, οι εργαζόμενοι των ανωτέρω κατηγοριών που υπάγονταν στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ι.Κ.Α. (Α.Ν.1846/1951) ασφαλίζονταν για τους κλάδους Ασθένειας σύνταξης και Ο.Ε.Κ. με την παρακράτηση ποσού που αντιστοιχούσε στο 20% της αναγραφόμενης αμοιβής του εργοσήμου. Πλέον με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 το ποσοστό ασφάλισης από 1/1/2013 μετατρέπεται σε 25%, ενώ οι κρατήσεις, μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Κ., αφορούν τους Κλάδους: Σύνταξης 14,45%, Ασθένειας 5,51% (σε είδος 4,65% και σε Χρήμα 0,86 %), Επικουρική Ασφάλιση 4,32% και τ. Ο.Ε.Κ. 0,72%. Για τους εργάτες γης που υπάγονται στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ο.Γ.Α. (Ν.1745/1987) το ποσοστό παρακράτησης παραμένει ως έχει στο 10%

Πηγή : e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση