Διευκρινίσεις φέρεται να δίνει η ΕΛΣΤΑΤ για τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα.

/
Ημερομηνία29 Δεκ 2015
/

Με ανακοίνωση στο αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων φαίνεται να απαντάει η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το δημοσίευμα που αναφέρει ότι «Η ΕΛΣΤΑΤ ζητά 10 εκατομμύρια ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ Ελλήνων».

Η ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με το ΑΠΕ αναφέρει ότι «τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων στα οποία θα έχει πρόσβαση η ΕΛΣΤΑΤ αφορούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και όχι σε φυσικά πρόσωπα»

Στην ανακοίνωση (σύμφωνα με το ΑΠΕ) η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει επίσης ότι «τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων στα οποία θα έχει πρόσβαση η ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τη διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο Πολυνομοσχέδιο (ν.4346/2015), αφορούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις-και όχι σε φυσικά πρόσωπα-, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ. Η διαβίβαση στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων ταυτότητας των επιχειρήσεων, όπως ο ΑΦΜ, είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της συμπλήρωσής τους, µε επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε άλλες διοικητικές πηγές ή προέρχονται από στατιστικές έρευνες.
Η ΕΛΣΤΑΤ, πέραν των αυστηρών διατάξεων για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου που προβλέπονται στο στατιστικό νόμο (Ν. 3832/2010), έχει αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για την ασφαλή υποδοχή των στοιχείων όσο και για την ασφαλή επεξεργασία τους εντός των εγκαταστάσεών της».

Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ δεν υπάρχει αναρτημένη η σχετική ανακοίνωση.

Το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το ΑΠΕ η ΕΛΣΤΑΤ κάνει σχετική αναφορά και στην τελευταία τροποποίηση του άρθρου 17 του ΚΦΔ -το οποίο ρυθμίζει το φορολογικό απόρρητο των στοιχείων της φορολογικής διοίκησης- με τον νόμο 4346/2015 σύμφωνα με την οποία η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωποποιημένα στοιχεία ανά ΑΦΜ τα οποία τηροί η φορολογική διοίκηση.

Η παράγραφος 2 η οποία προστέθηκε με τον νόμο 4346/2015 έχει ως εξής:

Αρθρο 17. Διαφύλαξη πληροφοριών – απόρρητο

1..

2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προσωποιημένα στοιχεία ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών, αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει.

Να σημειώσουμε επίσης ότι η ΕΛΣΤΑΤ από το 1996 ως μη ανεξάρτητη αρχή υπαγόμενη στο υπ. Οικονομικών (τότε Γ.Γ.ΕΣΥΕ), σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις  12833/Γ-528/1996 (ΦΕΚ Β’ 581/1996) και Αριθμ. 5110/Α1−3327/2006 (ΦΕΚ Β’ 581/2006), είχε πρόσβαση στα δεδομένα του ΚΕΠΥΟ και μάλιστα στα προσωποποιημένα ανά ΑΦΜ δεδομένα των επιτηδευματιών σε σχέση με το ΦΠΑ το εισόδημα και το ΦΜΥ.

Τώρα η ΕΛΣΤΑΤ ζητάει από την ΓΓΔΕ δεδομένα από το 2010, χρονιά κατά την οποία μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή με τον νόμο 3832/2010.

Τα δεδομένα που ζητάει η ΕΛΣΤΑΤ, εάν συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν κάνει διακοπή, αλλά και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 2.000.000 για τα έτη αυτά.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ και παλαιότερα (από το 1996) αλλά και τώρα, ζητάει προσωποποιημένα στοιχεία με ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο;

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση