Διευκρινίσεις για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015

/
Ημερομηνία01 Ιούλ 2016
/

Με την ΠΟΛ 1094/2016 δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω θεμάτων:

– Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της

– Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει, καθώς και λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας

– Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν.3156/2003

– Φορολογική μεταχείριση τόκων υπερημερίας που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

– Χρόνος έκπτωσης δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση

– Χρόνος έκπτωσης του αγγελιοσήμου

– Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ/ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές, καθώς και μελών ΔΣ ΑΕ που κατέχουν άνω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.

– Φορολογική μεταχείριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

– Φορολογική μεταχείριση των δαπανών σίτισης και διαμονής που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων

 

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση