Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

/
Ημερομηνία24 Αυγ 2015
/

Με την ΠΟΛ.1179.2015 που εκδόθηκε από τη ΓΓΔΕ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4172/2013, αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Κατά την αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, για τις περιπτώσεις που ο μισθωτός αποκτά εισόδημα από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται η στρέβλωση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του μισθωτού να υπολείπεται κατά πολύ του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής σε ετήσιο, με αποτέλεσμα η παρακράτηση Φ.Μ.Υ. να υπολογίζεται σε λάθος βάση, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος μέσα στο φορολογικό έτος πέραν της σύμβασης αυτής δεν αποκτά άλλο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Με την ΠΟΛ. 1179/2015, δίνεται ως οδηγία οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών από 01.08.2015 και μετά, για μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του άρθρου 16, να περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Συνεπώς, αν η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του προκύπτοντος μηνιαίου φόρου.

Πηγή: e-forologia

Αφήστε μια απάντηση