Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2017
/

Ο συγκεκριμένος νόμος δεν περιέχει σημαντικές μεταβολές στην υφιστάμενη νομοθεσία, περιέχει όμως σημαντικές διατάξεις  για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου εξωδικαστικού µηχανισµού είναι οι εξής:

– υποβολή αίτησης µπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους με οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεµβρίου 2016 και ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Δυνατότητα ένταξης, έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωσης του κ. Παπαδημητρίου.

– απαγόρευση συμμετοχής στη διαδικασία όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα , καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων

– πρόσβαση του οφειλέτη στη διαδικασία διαπραγµάτευσηςκαι αξιοποίηση του µητρώου των διαµεσολαβητών ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της διαµεσολάβησης που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προσδοκία ν΄αποφευχθεί από τη μεριά των πολιτών η προσφυγή στα δικαστήρια και οι διαφορές να επιλυθούν εξωδικαστικά

– στόχευση στη βιωσιµότητα με την ανάδειξη του ρόλου του εµπειρογνώµονα, που παρέχει χρηματοικονομικές συμβουλές και µπορεί να συνδράµει τόσο τον οφειλέτη στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και τους πιστωτές στην αποδοχή ή µη των προτάσεων ρύθµισης

– ευελιξία του Δηµοσίου ως πιστωτή που αφορά µέχρι και τη διαγραφή µέρους των απαιτήσεών του, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης

-αξιοποίηση της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα σχεδιαστεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς όλη η διαδικασία θα διεξάγεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (ήτοι από 3.8.2017), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις και εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 5, 4 έως 7 του άρθρου 6, 4 και 5 του άρθρου 7, 7 του άρθρου 14, 14 και 20 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 17, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνουμε ότι τις δύο μόνο μεταβολές του νόμου 4469/2017 σε διατάξεις άλλων νόμων,  μπορούν οι συνδρομητές του κόμβου να τις δουν και να τις μελετήσουν εύκολα και γρήγορα, με τα καινοτομικά εργαλεία που προσφέρουν οι συνδρομητικές υπηρεσίες μας. Δείτε περισσότερα για τις συνδρομητικές υπηρεσίες αλλά και τα οφέλη που αποκτάτε, εδώ.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση