Δημιουργείται το ψηφιακό ασφαλιστικό βιογραφικό για όλους

/
Ημερομηνία27 Ιαν 2014
/

Δημιουργείται το ψηφιακό ασφαλιστικό βιογραφικό για όλους

Δρομολογείται το ψηφιακό ασφαλιστικό βιογραφικό κάθε πολίτη. Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δημιουργούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις για την πλήρη καταχώριση του ασφαλιστικού ιστορικού όλων των εργαζομένων και αυταπασχολουμένων της χώρας σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Τα στοιχεία θα καταχωρίζονται στο σύστημα «Ατλας» προκειμένου να είναι σαφής η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο. Ο τρόπος λήψης και χρήσης των δεδομένων παραπέμπεται στην έκδοση υπουργικής απόφασης.

Επίσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας θα καταβάλλεται στο εξής το ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία 80% και άνω. Η νέα ρύθμιση με την οποία μεταβάλλεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο σχέδιο νόμου με τίτλο «ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Με τρίτη τροπολογία παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2014 η καταβολή των πάσης φύσεως επιδομάτων που καταβάλλονται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απόλυτης αναπηρίας) ενόσω εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των επιδοματούχων, με το ίδιο ποσό που λάμβαναν πριν, αλλά με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί με ποσοστό αναπηρίας 67% από την αρμόδια επιτροπή.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου κατατέθηκε τροπολογία με την οποία διευκολύνονται ασφαλισμένοι – πρώην εργαζόμενοι της Αγροτικής που επιθυμούν να ενταχθούν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Με τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται η ασάφεια ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς εκείνων των ασφαλισμένων στον κλάδο σύνταξης του Ταμείου της Αγροτικής Τράπεζας, των οποίων «η εργασιακή σχέση θα ολοκληρωθεί μέχρι 27.3.2014 έχοντας ήδη τουλάχιστον 500 ημέρες ασφάλισης σε οποιαδήποτε τράπεζα». Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων ορίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης θα υπόκειται στους ενιαίους κανόνες του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αφήστε μια απάντηση