Δεν θα χορηγούνται οι εκπτώσεις 50% και 100% επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α., σε φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ αντίστοιχα

/
Ημερομηνία14 Ιούλ 2016
/

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, δεν χορηγείται, εφεξής, επί του ΕΝΦΙΑ η έκπτωση 50% (άρθρο 7 παρ.1 ν. 4223/2013) και 100% (άρθρο 7 παρ.2 ν. 4223/2013) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ, αντίστοιχα. (Άρθρο 49 του πολυνομοσχεδίου)

Η διάταξη του νομοσχεδίου:

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται περίπτ. δ’ ως εξής:
    «δ) οι τόκοι από καταθέσεις, όπως αυτοί αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.»

    4. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται περίπτ. ε’ ως εξής:
    «ε) οι τόκοι από καταθέσεις, όπως αυτοί αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.»

    Οι διατάξεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση