Δεν εφαρμόστηκε το ενιαίο μισθολόγιο; Θα επιστρέφονται οι μισθοί!Δεν εφαρμόστηκε το ενιαίο μισθολόγιο; Θα επιστρέφονται οι μισθοί!

/
Ημερομηνία11 Δεκ 2013
/

Στο μικροσκόπιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων μπαίνουν οι μισθολογικές καταστάσεις 111 φορέων στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, 94 φορέων στη γενική κυβέρνηση και 17 Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει εφαρμοστεί πλήρως το ενιαίο μισθολόγιο και έχουν επιβληθεί οι περικοπές.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί πως δεν έχουν υιοθετηθεί πλήρως οι προβλεπόμενες διατάξεις οι υπάλληλοι θα κληθούν να επιστρέψουν τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν, κατά παράβαση.

Απαντώντας χθες στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Α. Ψυχάρη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, τονίζοντας πως το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο θα περιοριστεί στο 8,5% του ΑΕΠ το 2014, από 9,6% το 2011, κατόπιν της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, διευκρίνισε πως η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, προχωρά σε έρευνα σε 94 φορείς της γενικής κυβέρνησης. Στόχος είναι η αποτίμηση της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου εντός του επόμενου εξαμήνου. Πρόκειται για φορείς που είτε δεν παρέχουν μισθολογικά στοιχεία είτε υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη μη εφαρμογή των σχετικών μισθολογικών διατάξεων. Από αυτούς, 49 είναι του υπουργείου Παιδείας, 24 του υπουργείου Πολιτισμού, 7 του υπουργείου Ναυτιλίας, 6 του υπουργείου Δικαιοσύνης, 3 του Υπουργείου Εργασίας, 2 του υπουργείου Υγείας, και από 1 των υπουργείων Μακεδονίας και Θράκης, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα η ίδια υπηρεσία έχει αναλάβει, μετά από επιστολή της 30ης Οκτωβρίου του αναπληρωτή υπουργού να διερευνήσει τις μισθολογικές δαπάνες σε 17 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ( ΑΣΕΠ, ΕΕΤΤ ,ΡΑΕ , Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΣΡ, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Συνήγορος του Καταναλωτή, Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες , Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Αρχή Συντονισμού Πτήσεων).

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 13 φορείς και προέκυψε ότι ένας οργανισμός το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν εφάρμοσε το ενιαίο μισθολόγιο και γι΄ αυτό απομακρύνθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπόλοιποι το εφαρμόζουν χωρίς να έχουν, μέχρι στιγμής, προκύψει ουσιώδη ευρήματα που να έχουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον κ. Σταικούρα τα ευρήματα που εντοπίσθηκαν, αφορούν μεταξύ άλλων:

  1. Μικρό αριθμό περιπτώσεων που κατετάγησαν Διευθυντές στον Α’ βαθμό και χορηγήθηκαν επιδόματα θέσεων ευθύνης ανώτερης κατηγορίας απ’ αυτήν στην οποία πραγματικά ανήκαν οι υπάλληλοι.
  2. Μία περίπτωση που χορηγούνταν πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση που δεν προβλεπόταν από το Νόμο.
  3. Δύο περιπτώσεις που έγινε εσφαλμένη κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή στα μισθολογικά κλιμάκια.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις είπε ο κ. Σταϊκούρας έχει ζητηθεί από τους φορείς να προβούν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες και σε αναζήτηση των ποσών που τυχόν αχρεωστήτως καταβλήθηκαν.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση