Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 425/16.9.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «…….. ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………

/
Ημερομηνία08 Αυγ 2016
/

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «…….. ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………) Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 425 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «…….. ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………

Σχετικά: Επιστολή σας αρ. πρωτ 5687/14.5.2015 και με e-mail 14-05-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 242/15-05-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «……… ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ……..», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1) Η ανωτέρω εταιρεία θα πρέπει να καταχωριστεί ως υπό εκκαθάριση, αφού από 14-9-2007 δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η καταγγελία του μέλους …………… για λύση της εταιρίας και θέση της σε καθεστώς εκκαθάρισης (όπως δηλώθηκε και στην εφορία στις 30-9-2014, στην οποία είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης από 14-9-2007).

2) Επίσης θα πρέπει να καταχωριστούν (ως εταίροι της εταιρείας, που θα απολαύσουν το προϊόν της εκκαθάρισης, οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος την 6-11-2010 εταίρου ………… [σύμφωνα με το από 9-3-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό «περί μεταβίβασης ποσοστού λόγω θανάτου στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους» στο οποίο αναφέρεται ότι «η εταιρία δεν έχει λυθεί τυπικά, ούτε ακολούθησε διανομή και εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας», το οποίο υπογράφει και ο ……….. (καταγγέλλων την εταιρία) και τοπ οποίο έχει δημοσιευτεί στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης].

3) Τέλος θα πρέπει να υποδειχθεί στη εταιρεία ότι θα πρέπει να σας υποβάλλει τον ισολογισμό έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 268 ν.4072/2012) Σημειώνουμε ότι, θα πρέπει, να χορηγήσετε αντίστοιχη με τα ανωτέρω απάντηση, στην από 7-5-2015 αίτηση της ………… χήρας ……….. «περί της κατάστασης της εταιρίας».

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση