Για τις οφειλές φόρου παραμένει η επιβολή προστίμου 10% σε 2 μήνες, παρά την αλλαγή από Ι.Στουρνάρα Για τις οφειλές φόρου παραμένει η επιβολή προστίμου 10% σε 2 μήνες, παρά την αλλαγή από Ι.Στουρνάρα

/
Ημερομηνία23 Δεκ 2013
/

Του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου.  Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ και Γ.Γ. της ΕΦΕΕΑ.

Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κυβερνητικό Συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 του ψηφισθέντος Σχεδίου Νόμου τροποποιείται το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/1974), μετά και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, από τον Υπουργό Οικονομικών Ι.Στουρνάρα ως εξής:«Για οποιαδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, κατ΄ανάλογη, εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013), πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δυο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες».

Η κάλυψη του θέματος αυτού από τα ΜΜΕ πιθανό να έχει μπερδέψει τους φορολογουμένους, ενώ ανάλογα ερωτήματα μας έχουν υποβάλει πολλοί συνάδελφοι Λογιστές- Φοροτεχνικοί.Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάταξη αυτή αφορά σαφώς τις προσαυξήσεις οι οποίες κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 57 του ΚΦΔ  (Ν. 4174/2013) θα έχουν τον χαρακτήρα προστίμων και θα επιβάλλονται στα ληξιπρόθεσμα χρέη που καταλαμβάνει ο ΚΕΔΕ και τα οποία βεβαιώνονται με εκτελεστό τίτλο. Εδώ λοιπόν το χρονικό διάστημα για την έναρξη της επιβολής του προστίμου-προσάυξησης απο την ημερομηνία που η οφειλή έγινε ληξιπρόθεσμη και εφόσον φυσικά δεν ρυθμίσθηκε, ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Αντίθετα, παραμένουν οι διατάξεις του άρθρου 53 και του άρθρου 57 του Ν.4174/2013 που προβλέπει δίμηνο χρονικό διάστημα για την επιβολή του προστίμου 10% για τις φορολογικές οφειλές που προβλέπονται στον ΚΦΔ (Ν.4174/2013). Η διάταξη του άρθρου 57 του ΚΦΔ προβλέπει “Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.” Η διάταξη αυτή δεν τροποποιήθηκε.

Με δεδομένο ότι τα φορολογικά έσοδα αποτελούν, κατά τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, το 80% των δημοσίων εσόδων, καθίσταται σαφές ότι παρά την αλλαγή που έγινε στον ΚΕΔΕ, όσον αφορά τα πρόστιμα για τις οφειλές φόρου που προβλέπονται στον ΚΦΔ, ο χρόνος υπολογισμού του προστίμου 10% παραμένει 2 μήνες.Για παράδειγμα, το πρόστιμο 10% που αφορά την απόδοση φόρου με εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται μετά από το χρονικό διάστημα των 2 μηνών. Επιπλέον, προφανώς θα έχει εφαρμογή και η διάταξη του άρθρου 53 του ΚΦΔ περί επιβολής τόκων στο ποσό της οφειλής.

Ωστόσο, μετά και την παρέμβαση της ΠΟΦΕΕ και τη δική μου προσωπικά, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, δεν θα επιβάλλονται πλέον προσαυξήσεις και πρόστιμα επί των προστίμων.Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι “πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας”.
Γεώργιος Χριστόπουλος
φοροτεχνικός, μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ, ΓΓ της ΕΦΕΑ

Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση