Για ποιους ασφαλισμένους δεν θα καταβληθούν τα είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

/
Ημερομηνία01 Σεπ 2017
/

Όπως έγινε γνωστό και με το έγγραφο υπ΄ αριθμ αρ. πρωτ. 1156016 του Ε.Φ.Κ.Α., υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, υφίσταται και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων που εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συνεπώς, η υποχρέωση υφίσταται μόνο σε όσους ασφαλισμένους εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1/1/2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των συγκεκριμένων άρθρων του Ν.4387/2016 οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο όσοι εργοδότες εμφανίζουν στην Α.Π.Δ. της περιόδου 8/2017 ασφαλισμένους που ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών (σχετ. η εγκύκλιος 5/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

Τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή λόγω ιδιότητας (σ.σ. και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία), δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας (σχετ. η εγκύκλιος 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 28/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι μπλοκάκηδες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) για τους οποίους όπως έχει γίνει δεκτό δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 17/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση