ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2012
/

Αυτές θα είναι οι σαρωτικές αλλαγές στην φορολογία όπως τις ανακοίνωσε ο Υφ. Οικονομικών – Αύξηση αφορολογήτου – Μείωση κλιμάκων

Από την ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων:

Πρόθεσή της Κυβέρνησης είναι να αλλάξει το φορολογικό μας σύστημα με μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση που θα βασίζεται στο σεβασμό των δέκα αρχών με τις οποίες αξιολογείται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, δηλαδή Διαφάνεια, Ουδετερότητα, Ευρύτητα Φορολογικής Βάσης, Απλότητα, Σταθερότητα, Λειτουργικότητα, Αναπτυξιακή Διάσταση, Ισορροπία Φόρων, Ισότητα και Νομιμότητα
Θέλουμε να εμπεδώσουμε μια νέα φιλοσοφία στη λειτουργία και στους στόχους του συστήματος με βάση:

Α) Την εμπιστοσύνη του κράτους προς το φορολογούμενο αλλά και του φορολογούμενου προς το κράτος
Β) Την αυστηρή τιμωρία εφόσον η εμπιστοσύνη διαρραγεί με υπαιτιότητα του φορολογούμενου όταν αυτό οφείλεται σε πράξεις φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής
Γ) Τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και τυπολατρίας που ταλαιπωρούν άσκοπα το φορολογούμενο στις σχέσεις του με τις φορολογικές αρχές
Δ) Την ελάφρυνση των φορολογουμένων με βάση τις αντοχές και την πορεία της οικονομίας
Ε) Την αντιμετώπιση με θετικό πνεύμα του επιχειρείν
ΣΤ) Την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της φορολογικής διοίκησης με ανάδειξη των άξιων και ικανών χωρίς να υπάρχουν κρυφά κριτήρια αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά και πολύ περιληπτικά μερικές από τις δράσεις που θα αναλάβουμε:

Φορολογία Εισοδήματος
• Απλοποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με διατάξεις απαραίτητες, σαφείς και ουσιαστικές και αποφυγή τυπολατρικών και γραφειοκρατικών ρυθμίσεων.
• Προσπάθεια ώστε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τυχόν διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να συζητείται αμέσως μετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ του έτους, εκτός εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων.
• Επανεξέταση του αριθμού των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με στόχο τη μείωση των κλιμακίων και επανεξέταση του αφορολόγητου προς τα πάνω.
• Επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να μην είναι δίκαιες. Παράλληλα, μελέτη για θέσπιση κινήτρων απόκτησης φορολογικής κατοικίας οικονομικά εύρωστων αλλοδαπών με σκοπό αφενός την ανάπτυξη της κατοικίας αλλοδαπών ευκατάστατων συνταξιούχων στην Ελλάδα και αφετέρου την προσέλκυση επιχειρηματιών και στελεχών για να εγκατασταθούν στη χώρα μας.
• Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια
• Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς παρατάσεις.

Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής

Στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα καταπολέμησης, καθώς και ορισμένες τροποποιήσεις υφισταμένων μέτρων που δεν αρμόζουν σε ένα Κράτος Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα:
• Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.
• Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος.
• Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού –ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης-και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιορισθεί.
• Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, για να αποκαλυφθούν και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες.
• Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή όπως διαθέτουν οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.
• Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων με βάση επιλογή από την επεξεργασία στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου.
• Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού και κεντρικός συντονισμός του ελεγκτικού έργου για να ελεγχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις
• Εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
• Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή με αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

• Αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.
• Εξέταση υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του ποσού της αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά άνω κάποιου ορίου
• Επανεξέταση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων με βάση τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Χώρες
• Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν υφίστανται

Δέσμη Ειδικών Προτάσεων

• Κατάργηση του Κ.Β.Σ. όχι με λόγια και σχέδια που ουσιαστικά τον μετονομάζουν και ενσωμάτωση ορισμένων αναγκαίων διατάξεων σε επιμέρους φορολογίες
• Επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.
• Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.
• Εξίσωση Πετρελαίου Θέρμανσης με Κίνησης για πάταξη λαθρεμπορίου και διαφυγόντων φορολογικών εσόδων, με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
• Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο χωρίς να εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα Διαιτησίας ο Υπουργός.
• Δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια
• Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων – μεταβολών – δικαιολογητικών
• Επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων. Εφόσον για τη φοροδιαφυγή θα υπάρχει ξεχωριστή ποινική τιμωρία η ποινικοποίηση των χρεών από φόρους λειτουργεί στην πράξη ως προσωποκράτηση, πράγμα που αντίκειται στην ισότιμη σχέση Πολιτείας και φορολογούμενου
• Επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων
• Ίδρυση στο Υπουργείο Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη συνδρομή φορέων

Σας περιέγραψα μερικές από τις πολλές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για να αλλάξουμε το φορολογικό μας σύστημα. Εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν προτίθεμαι να αρκεστώ σε βελτιώσεις. Αλλάζουμε το σύστημα δεν το διορθώνουμε.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι το στοίχημα της οικονομικής προσαρμογής δεν πρόκειται να κερδηθεί από την Πατρίδα μας αν δεν αλλάξουμε σε βάθος το φορολογικό μας σύστημα. Αν δεχόμαστε αυτή την άποψη, πρέπει όλοι όσοι ασχολούμεθα με τα φορολογικά θέματα από οποιαδήποτε θέση να συμβάλουμε στην προσπάθεια που το Υπουργείο θα επιχειρήσει με ολοκληρωμένες προτάσεις όπου χρειάζεται αλλά και με γόνιμη και καλοπροαίρετη κριτική όπου είναι αναγκαίο, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα αντίστοιχο των όσων εφαρμόζουν προηγμένες χώρες. Αυτό το σύστημα θα καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επιβίωση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση