Αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τη φορολόγηση επιχειρήσεων πρότεινε η Ε.Ε. Αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τη φορολόγηση επιχειρήσεων πρότεινε η Ε.Ε.

/
Ημερομηνία26 Νοέ 2013
/

Δέσμη μέτρων τα οποία αποβλέπουν στην αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συμπληρώσει ορισμένα κενά της κοινοτικής οδηγίας περί “μητρικών-θυγατρικών εταιρειών” από την οποία επωφελούνται ορισμένες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγοντας. Εκτιμάται ότι όταν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των πληρωμών εντός επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικότερα, η πρόταση υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κοινούς κανόνες κατά των καταχρήσεων σε ζητήματα φορολογικής επιβάρυνσης που θα πρέπει τελικά να υλοποιείται με βάση τις πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των διατάξεων, ώστε να τερματιστεί η ευνοϊκή αντιμετώπιση σε φοροαπαλλαγές των υβριδικών δανείων (δανειακά προϊόντα που δεν μπορούν να ανακληθούν από τους κατέχοντες).

Πηγή : Δέσμη μέτρων τα οποία αποβλέπουν στην αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συμπληρώσει ορισμένα κενά της κοινοτικής οδηγίας περί “μητρικών-θυγατρικών εταιρειών” από την οποία επωφελούνται ορισμένες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγοντας. Εκτιμάται ότι όταν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των πληρωμών εντός επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικότερα, η πρόταση υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κοινούς κανόνες κατά των καταχρήσεων σε ζητήματα φορολογικής επιβάρυνσης που θα πρέπει τελικά να υλοποιείται με βάση τις πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των διατάξεων, ώστε να τερματιστεί η ευνοϊκή αντιμετώπιση σε φοροαπαλλαγές των υβριδικών δανείων (δανειακά προϊόντα που δεν μπορούν να ανακληθούν από τους κατέχοντες).

Πηγή : capital

Αφήστε μια απάντηση