Αυξημένο επιτόκιο και 3μηνη προθεσμία στη ρύθμιση 100 δόσεων

/
Ημερομηνία14 Οκτ 2015
/

Περισσότερα χρήματα θα κληθούν να πληρώσουν από τις 15 Οκτωβρίου όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και αυτό διότι αυξάνεται το επιτόκιο από 3% σε 5,05% για το ανεξόφλητο ρυθμισμένο ποσό, ενώ αντίθετα φαίνεται να γλιτώνουν οι μικροί οφειλέτες του Δημοσίου για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

• Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

• Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο (5,05%) εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ.

• Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Συγκεκριμένα, ορίζεται η υποχρέωση τακτοποίησης από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ατομικών καθώς και αυτών για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση εντός 3 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του.

β) Δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ) Δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/συνυπευθυνότητα.

Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία 3 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών. Σημειώνεται ότι με το πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, το χρονικό διάστημα των τριών μηνών περιορίζεται σε ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι με την ψήφιση του νόμου θα εκδοθεί νέα συμπληρωματική εγκύκλιος, που θα αναφέρει τη μείωση του χρόνου ρύθμισης των χρεών σε ένα μήνα.

• Στην εγκύκλιο δεν γίνεται καμία αναφορά στη μείωση των δόσεων, δηλαδή σε λιγότερες από 100, και κατ’ επέκταση δεν καθορίζονται τα οικονομικά κριτήρια. Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα εκδοθεί και γι’ αυτό το θέμα συμπληρωματική εγκύκλιος.

Ελκυστικότερη γίνεται η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, καθώς μειώνεται από το 8,05% στο 5,05% από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά το επιτόκιο. Για το χρονικό διάστημα έως και τις 14 Οκτωβρίου 2015 η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής συνεχίζει να υπολογίζεται με επιτόκιο 8,05%. Μετά την ημερομηνία αυτή και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων εφαρμόζεται επιτόκιο 5,05%.

Τέλος, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης όταν ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή μικροποσών που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ έτσι ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από τον φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μη θεωρούνται απολεσθείσες.

Πηγή:www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση