Από 5/9 η καταβολή τρεχουσών εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)

/
Ημερομηνία02 Σεπ 2016
/

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αθήνα, 2.9.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή τρεχουσών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)

Η  Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπενθυμίζει στους εργοδότες, ότι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), ήτοι του τριανταψήφιου κωδικού που τους αποδίδεται άπαξ, τίθεται σε εφαρμογή για καταβολές που θα πραγματοποιηθούν από 05/09/2016 και στο εξής.

 

Οι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερωθούν για την Τ.Π.Τ.Ε που τους αποδόθηκε, μέσω του λογαριασμού χρηστή που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση