Από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ το όριο απαλλαγής επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ

/
Ημερομηνία13 Ιούν 2016
/

Την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα) προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Ωστόσο, θα πρέπει άμεσα να εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μελέτη των επιπτώσεων από την αύξηση του σχετικού ορίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση που όπως όλα δείχνουν θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, μειώνεται το διοικητικό κόστος που προκύπτει τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των τελευταίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης, ευνοείται, συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει αυξημένα έσοδα. Σημειώνεται πως η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Το όριο των 25.000 ευρώ αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία πραγματοποιούν οι υποκείμενοι εντός της διαχειριστικής περιόδου από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος.

Οι νέες επιχειρήσεις θα εντάσσονται με την έναρξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική περίοδο θα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων.

Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο γίνονται αναφορές στον τρόπο λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού καθώς και στις παρεμβάσεις που δεχόταν από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι η ικανότητα συλλογής εσόδων έχει παρεμποδιστεί από την πολύπλοκη νομοθεσία, την κακή διαχείριση, τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις γενναιόδωρες ρυθμίσεις-αμνηστίες. Η κυβέρνηση δεσμεύεται πλέον να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής φόρων και εισφορών, με τη λήψη άμεσων μέτρων για όσους οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση σχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα, με στόχο την αύξηση των εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής:

1. Πρέπει να τροποποιηθεί το καθεστώς των προστίμων, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλά. Οπως προκύπτει από το επικαιροποιημένο μνημόνιο, θα υπάρξουν αλλαγές στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών κυρίως ως προς τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιβολής των προστίμων.

2. Σε συνεργασία με την τεχνική βοήθεια, να αναζητηθούν αδήλωτα εισοδήματα που υπάρχουν κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες ή τράπεζες του εξωτερικού.

Η ελληνική φορολογική αρχή θα ζητήσει στοιχεία από τις φορολογικές αρχές των χωρών Ε.Ε. για τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων.

3. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων με την επιβολή κυρώσεων αλλά και τη χορήγηση κινήτρων για την πληρωμή των οφειλών.

4. Να κατατεθεί νομοσχέδιο για ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών εντός του τρέχοντος μηνός.

5. Να κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στα καπνικά προϊόντα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην εξίσωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές έως τον Ιούνιο του 2017.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση