Απόφαση για μερική χαλάρωση των capital controls

/
Ημερομηνία22 Μαρ 2016
/

Μερική χαλάρωση των περιοριστικών όρων για τη διακίνηση κεφαλαίων, προβλέπει η απόφαση της κυβέρνησης. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τη μερική ή ολική δυνατότητα που θα έχουν οι καταθέτες να σπάσουν προθεσμιακές καταθέσεις, όπως επίσης και η δυνατότητα που δίνεται για πρόωρη αποπληρωμή δανείων έως και 50% του συνόλου.

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έδωσε σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων τι ισχύει πλέον. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

Ναι, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

Oχι, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα. Απαγορεύεται επίσης η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών και αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013.

Ωστόσο, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά για συναλλαγές, όπως, για παράδειγμα, η μισθοδοσία και η καταβολή συντάξεων κ.ά.

Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

Οχι, απαγορεύεται να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους καταθετικούς λογαριασμούς, εφόσον δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα.

Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

Ναι, εφόσον η πρόωρη εξόφληση δεν υπερβαίνει ποσοστό άνω του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε τράπεζα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016.

Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

Ναι, η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων επιτρέπεται.

Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

Ναι, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.

Οι πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών, εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής σας με την εκδότρια τράπεζα.

Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;

Ναι. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση