Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας – νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

/
Ημερομηνία07 Φεβ 2014
/

Με σκοπό τόσο την εξυπηρέτηση όσο και την ελαχιστοποίηση της προσέλευσης των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α) Στο Διαδικτυακό Τόπο www.ika.gr από 03/02/2014 λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που τους δίνει την δυνατότητα να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ικανότητα. Στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τους επιδοτούμενους ανέργους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συμπεριληφθούν και οι συνταξιούχοι.

Ο ενδιαφερόμενος άμεσα ασφαλισμένος επιλέγοντας την ηλεκτρονική υπηρεσία «Ασφαλιστική Ικανότητα» και καταχωρώντας ΑΜΑ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ενημερώνεται για το ασφαλιστικό του δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, του τρέχοντος ή και του επόμενου ασφαλιστικού έτους, εφόσον έχει εκδοθεί, με δυνατότητα εκτύπωσης της ικανότητας αυτής, η οποία όμως έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Β) Έχουν ήδη αποσταλεί αυτοκόλλητες ετικέτες ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014, σε εργαζόμενους και σε τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι μέχρι και τον 10/2013 είχαν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή είχαν επιδοτηθεί για 100 ημέρες από τον ΟΑΕΔ. Η επεξεργασία των ασφαλιστικών δεδομένων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν νέες αποστολές ετικετών για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους εργαζόμενους και τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, που σταδιακά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των 100 ημερών εργασίας ή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο προηγούμενο έτος (2013) μετά την επεξεργασία των στοιχείων του 11/2013 και 12/2013.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες μας για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κτλ) το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους Παρόχους υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου για το έτος 2014 εφόσον με αυτό καλύπτονται σύζυγος ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και είναι θεωρημένο το ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι στους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κ.τλ.) το θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας μαζί με το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.

Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση