Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία εντός του πρώτου 15ημέρου

/
Ημερομηνία28 Νοέ 2014
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα,  τηλ. 210-5215109, 5215460, 5215340, 5215343, 5215345, fax: 210-5225137, email: graftyp@ika.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου σχήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως προκύπτει από την καθημερινή εξέλιξη  των υπαγωγών, η νέα ρύθμιση κρίνεται επιτυχής, καθόσον υπήρξε ανταπόκριση των οφειλετών και υψηλή ετοιμότητα των υπηρεσιών είσπραξης οφειλών.

Εντός του πρώτου 15ημέρου από την εφαρμογή του νέου σχήματος,  εκδόθηκαν  12.827 νέες  αποφάσεις  υπαγωγής  για οφειλές συνολικού ύψους 333.754.550,92 ευρώ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της νέας ρύθμισης μέχρι 26/11/2014 έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΕΑΟ ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 7.737 274.637.000,23
ΚΕΑΟ ΟΑΕΕ 4.209 89.791.002,06
ΚΕΑΟ ΟΓΑ 879 7.388.796,90
ΚΕΑΟ ΕΤΑΑ 2 37.727,71
ΣΥΝΟΛΟ 12.827 333.754.550,92

Υπενθυμίζουμε, ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης, λήγει στις 31/3/2015 (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015). Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

Από την 1/4/2015, θα ισχύει και πάλι ως μοναδική επιλογή η ρύθμιση οφειλών της “Νέας Αρχής” και της “Πάγιας Ρύθμισης”.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και θα τηρούν του όρους αυτών, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ενώ θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση