Αποσύρθηκε διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις

/
Ημερομηνία16 Δεκ 2015
/

Στην απόσυρση της διάταξης με την οποία καθίσταντο έγκυρες συμβάσεις για κρατικές προμήθειες που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) οδηγήθηκε χθες ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκης μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου. Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι η εν λόγω διάταξη όντως δημιουργούσε παρεξηγήσεις.

Η επίμαχη διάταξη, η οποία είχε περιληφθεί στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, προέβλεπε συγκεκριμένα ότι θα θεωρούνται έγκυρες προκηρύξεις, διακηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συμβάσεων παρά το γεγονός ότι αυτές δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Μάλιστα, η ρύθμιση θα ίσχυε για τις συμβάσεις από τις 8 Αυγούστου 2015 μέχρι και την αλλαγή του συνολικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Από την άλλη, πάντως, παραμένει ως έχει η διάταξη εκείνη που προβλέπει ότι πρέπει να καταχωρισθούν στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 οι συμβάσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικά κονδύλια έργα. Η μη καταχώριση των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ θα οδηγήσει σε ανάκτηση των κονδυλίων και επιστροφή των χρημάτων στα κοινοτικά ταμεία.

Το ΚΗΜΔΗΣ θεωρείται η «Διαύγεια» των δημοσίων συμβάσεων, καθώς, μάλιστα, εάν δεν καταχωρισθούν οι συμβάσεις σε αυτό, δεν επιτρέπεται η έκδοση εντολών πληρωμής των έργων. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στο φύλλο της 15ης Δεκεμβρίου της «Κ» -η οποία ανέδειξε το θέμα- ο αρμόδιος γ.γ. Εμπορίου, η μη καταχώριση των συμβάσεων οφείλεται σε παρανόηση των αναθετουσών αρχών.

Πηγή: www. kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση