ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

/
Ημερομηνία07 Δεκ 2011
/

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κατά την Τελευταία ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΤΟΥΣ 2011

Σύμφωνα με το Β.Δ. 750/1971 επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση του προσωπικού τους κατά την Κυριακή που συμπίπτει στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου . Με βάση τις παραπάνω διατάξεις φέτος η τελευταία Κυριακή θα είναι η 18η Δεκεμβρίου.
Για όσους απασχοληθούν κατά την Κυριακή αυτή, στην περίπτωση που οι ώρες εργασίας τους την ημέρα αυτή θα είναι μέχρι πέντε (5), οφείλεται αφενός η καταβολή των ωρομισθίων που θα απασχοληθούν προσαυξημένα κατά 75%, χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα. Αν εργασθούν όμως περισσότερες από πέντε (5) ώρες την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν την επόμενη εβδομάδα μια ημέρα αναπαύσεως (ΡΕΠΟ) επιπλέον καθώς και το 75% μόνο της αξίας των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που παρά το νόμο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα, οφείλεται εκτός του 75% κατά τα παραπάνω και η αμοιβή των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή. Ως προς την ασφάλιση των μισθωτών που θα απασχοληθούν, ισχύουν τα εξής:

1. Για τους απασχολούμενους κατά την Κυριακή (18/12), εφόσον δεν τους χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, οι ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αυξηθούν κατά μία ημέρα ανεξαρτήτως εάν οι μισθωτοί αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

2. Εάν όμως χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, τότε οι ημέρες ασφάλισης παραμένουν 25 ή 26 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Οι ώρες εργασίας της ημέρας αυτής για όσους απασχοληθούν με πλήρες ωράριο μπορούν να φθάσουν νόμιμα μέχρι τις 8.
 
Αρθρο της  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση