Απαντήσεις σε φορολογικά θέματα που μας απασχολούν

/
Ημερομηνία07 Νοέ 2016
/

1.Oι αλλαγές που συζητούνται στους φόρους των ακινήτων που θα έλθουν το 2017;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι για το 2017 προωθoύνται :

Ø  ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ : «πάγωμα» στον φόρο υπεραξίας λόγω τεχνικής αδυναμίας εφαρμογής του

Ø  ANTIKEIMENIKEΣ ΑΞΙΕΣ :  για τις αντικειμενικές αξίες η εξίσωσή τους με τις εμπορικές, από το δεύτερο εξάμηνο του 2017,

Ø  AΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : αλλαγές στα αφορολόγητα των γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών κλπ

Ø  στον ΕΝΦΙΑ, οι πιθανές αλλαγές του 2017 θα είναι:

 • Θα ενσωματωθεί ο Κύριος με το Συμπληρωματικό φόρο σε ένα φόρο.
 • Το αφορολόγητο πιθανώς θα μειωθεί σε 50.000€ ή και στα 30.000€
 • υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ βάσει της αξίας της περιουσίας και όχι βάση της επιφάνειας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
 • συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια, με «μειωμένους συντελεστές» επί της αξίας των αγροτεμαχίων
 • πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όσων εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ και αξία περιουσίας κάτω από 85.000 ευρώ για άγαμο ή 150.000 ευρώ για παντρεμένο.

 

2.Ποιά χρέη εκπίπτουν από την κληρονομιαία περιουσία ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Αιτία θανάτου : Ποια χρέη και βάρη εκπίπτουν από την κληρονομιαία περιουσία κάθε μερίδας .

Από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και από κάθε μερίδα κατ’ αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το διαθέτη, εκπίπτονται:

Α) Τα βέβαια και εκκαθαρισμένα χρέη του κληρονομουμένου, που νόμιμα υφίστανται κατά το χρόνο του θανάτου αυτού, τα οποία αποδεικνύονται:

 • τα χρέη που προκύπτουν από δημόσιο έγγραφο
 • χρέη που προκύπτουν από δικαστική απόφαση προγενέστερη του θανάτου του κληρονομουμένου, έστω και αν η απόφαση αυτή τελεσιδίκησε μεταγενέστερα,
 • χρέη που προκύπτουν από ιδιωτικό έγγραφο το οποίο απόκτησε βέβαιη χρονολογία πριν από το θάνατο του κληρονομουμένου,
 • Εμπορικά χρέη που προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία του κληρονομουμένου εφόσον αυτά τηρούνται κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων
 • χρέη που προκύπτουν από τα βιβλία των δανειστών

γ) από τα εμπορικά βιβλία των δανειστών του κληρονομουμένου, εφόσον αυτά τηρούνται κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων και εφόσον πρόκειται για εμπορικά χρέη του αποβιώσαντος

 

 • χρέη από οφειλή προίκας εφόσον δεν αποδόθηκε η προίκα κατά τη διάρκεια του γάμου.

Προκειμένου για προίκα, διατιμημένη λόγω πώλησης ή σε χρήμα ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 1412 και 1413 του Α. Κ., η οποία συστάθηκε πριν από την 1η Μαΐου 1954, εκπίπτεται από την κληρονομιά το ποσό αυτής που αναφέρεται στο προικοσύμφωνο αφού πολλαπλασιαστεί επί το λόγο Τ2/Τ1 των μέσων ετήσιων τιμαρίθμων καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) του χρόνου απόδοσης (Τ2) και του χρόνου σύστασης (Τ1).

 • χρέη από οφειλή φόρων, τελών και δικαιωμάτων προς το Δημόσιο δήμους και κοινότητες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έστω και αν ο τίτλος, στον οποίο στηρίζεται η βεβαίωση αυτών, έγινε οριστικός και τελεσίδικος μετά το θάνατο του κληρονομουμένου.
 • χρέη από νοσήλεια

 

Τα χρέη από νοσηλεία που ανάγονται στους τελευταίους έξι (6) μήνες της ασθένειας του κληρονομουμένου και υφίστανται κατά το θάνατό του  Ν. 2961/2001άρθρο 21 παρ.1

Aιτία θανάτου : Ποιά χρέη δεν εκπίπτουν από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας :

Δεν αναγνωρίζονται και δεν εκπίπτονται τα χρέη του κληρονομουμένου προς :

-τους κληρονόμους

 

-ή κληροδόχους

 

-ή προς ανιόντες,

 

-ή κατιόντες,

 

-ή συζύγους και αδελφούς των κληρονόμων ή κληροδόχων  Ν. 2961/2001άρθρο 21 παρ.2

 

3.Σε ποιά ποσά θα υπολογίζονται  οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις στους εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε. , ΕΠΕ, αλλά και στους μετόχους και στα μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών από την 1/1/2017;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του  Ο.Α.Ε.Ε. :

 • Οι Εταίροι Ο.Ε. και Ε.Ε

Θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα συνολικά κέρδη  της εταιρίας στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο και στα κέρδη  (άρθρο 39 παρ.2  του ν.4387/2016).

 • Οι Εταίροι Ε.Π.Ε.

Θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.

 • Τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3%.

Θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.

 • Ο Διαχειριστής Ι.Κ.Ε.

Θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις αμοιβές που λαμβάνει.

 

 • Μέλη Δ.Σ. που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας ή συμμετέχουν με ποσοστό κάτω του 3% τα οποία λαμβάνουν αμοιβές σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όχι.

ΘΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΊ

 

4.Οι ασφαλιστικές εισφορές που το ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ καταβάλλει  (αυξημένες) από την  1/1/2017, θα εκπίπτουν τουλάχιστον από  τα κέρδη των  ατομικών ή των εταιρικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Είναι μέλος μόνο σε προσωπική εταιρεία

Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Είναι μέλος σε δύο ή περισσότερες προσωπικές εταιρείες

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν από την εταιρεία τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :

Είναι μέλος σε μία ή περισσότερες προσωπικές εταιρείες και έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση

Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν από τα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :

Εχει δική του ατομική επιχείρηση

Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν από τα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης

 

5.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ : Eάν ένας συνταξιούχος απασχοληθεί, θα ανασταλεί ή θα μειωθεί η σύνταξή του ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ 60% : Ναι. Όσοι συνταξιούχοι  του δημοσίου τομέα, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.,  αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

ΚΑΙ KATABOΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο.  Ν.4387/2016  άρθρο 20

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ EIΔΙΚΑ ΣΕ  ΟΣΟΥΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ : Eιδικά , στην περίπτωση που οι παραπάνω συνταξιούχοι   αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ: Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 (δηλαδή : εάν καταβάλλουν ανώτερες εισφορές από αυτές του ΙΚΑ κλπ θα αυξηθεί η σύνταξή τους.)

ΣΕ ΠΟΙΕΣ  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010(δηλαδή σε όσους αναλαμβάνουν αιρετά όργανα στους ΟΤΑ, Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος  κλπ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΝΟΥΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣΚΥΡΙΑΣ ή ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 12Η ΜΑΙΟΥ 2016 ή ΜΕΤΑ ; ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ :

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :Συνταξιοδοτηθείς πριν από την 12/5/2016 αποφασίζει να εργασθεί (ή να αυτοαπασχοληθεί)  μετά την  12/5/2016.

Θα ισχύσουν τα παραπάνω μέτρα.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :Συνταξιοδοτηθείς μετά την 12/5/2016 που θα αποφασίζει στο μέλλον να εργασθεί (ή να αυτοαπασχοληθεί)  μετά την  12/5/2016.  Θα ισχύσουν τα παραπάνω μέτρα.

 

ΤΤΡΙΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  Συνταξιοδοτηθείς πριν από την 12/5/2016 ο οποίος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται πριν από την  12/5/2016.

Δεν θα ισχύσουν γι αυτόν τα παραπάνω μέτρα. Αυτός επιβαρύνεται ήδη με αυξημένες εισφορές στον ασφαλιστικό του οργανισμό κατά μήνα .

Αρθρο36 του Ν. 2676/1999 άρθρο 36  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/15-7-2010

 

6.Ποιο θεωρείται πλαστό και ποιο εικονικό τιμολόγιο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πλαστό θεωρείται το  τιμολόγιο (..φορολογικό στοιχείο) που :

ØΔΙΑΤΡΗΣΗ : έχει διατηρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί -στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής- σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.

ØAΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ : το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

 

Εικονικό θεωρείται το  τιμολόγιο (..φορολογικό στοιχείο) που :

ØANYΠΑΡΚΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ :Εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής

ØΑΓNΩΣΤΟ TOΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ή ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ : Η συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική Διοίκηση.

(Το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή νομική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται)

ØAΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΑΓΜΑΤΙΚΗ : Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόμων ή ο κληρονόμος ή σύζυγος τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευματία, εφόσον αφορά πραγματική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, τόσο του λαμβάνοντα, όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συμπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.

Επίσης δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση