Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτική συναλλαγή χωρίς έγκυρο ΑΦΜ πελάτη

/
Ημερομηνία09 Μαΐ 2016
/

Σε υπόθεση που έγινε γνωστή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μια γερμανική επιχείρηση (Josef Plockl), προέβη σε πώληση  ενός καινούριου οχήματος με κινητήρα σε επιχείρηση με έδρα την Ισπανία. Ο Plockl είχε όλα τα στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν την μεταφορά των εμπορευμάτων από την Γερμανία και την παράδοση προς την Ισπανία αλλά δεν είχε φροντίσει να ελέγξει τον ΑΦΜ του Ισπανού πελάτη του και δεν εμφάνισε τον ΑΦΜ ούτε στα σχετικά παραστατικά.

Δεδομένου ότι η πώληση ήταν σε επιχείρηση (υποκείμενο στον φόρο)  και τα εμπορεύματα είχαν εγκαταλείψει το έδαφος της Γερμανίας, η πώληση έγινε ως απαλλασσόμενη του ΦΠΑ (ενδοκοινοτική παράδοση).

Μετά την επανεξέταση, η αναγνώριση της πώλησης αυτής ως ενδοκοινοτικής παράδοσης  απορρίφθηκε από τις γερμανικές φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν είχε ληφθεί  έγκυρος αριθμός ΑΦΜ από την Γερμανική επιχείρηση, για τον πελάτη της.

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν στην συνέχεια, το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης.

Ο γενικός εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι στην εν λόγω πράξη, δεν υπήρξε καμία ένδειξη απάτης, και ότι όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απαλλαγή είχαν επιτευχθεί, εκτός από την παρουσία του ΑΦΜ του πελάτη.

Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι η απαλλαγή για μια ενδοκοινοτική αποστολή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όταν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο κύρια οδηγία του ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου, παρά την έλλειψη του ΑΦΜ του πελάτη, η συναλλαγή θα πρέπει να τύχει της σχετικής απαλλαγής από το ΦΠΑ όπως βάση της οδηγίας ισχύει για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση