Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ομογενειακές οργανώσεις Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ομογενειακές οργανώσεις

/
Ημερομηνία19 Δεκ 2013
/

Λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ομογενειακές οργανώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και οι έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, δόθηκε χάρη στη συνεργασία του υφυπουργού Εξωτερικών, Άκη Γεροντόπουλου, και του ομολόγου του των Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη.

Ειδικότερα, επειδή από το 2011 οι συγκεκριμένες οργανώσεις και οι έδρες Ελληνικών Σπουδών απέκτησαν ΑΦΜ στην Ελλάδα ως αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα απαλλασσόμενα φορολογίας, τους επιβλήθηκε από την Εφορία τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ τον χρόνο. Γι’ αυτό και κοινοποίησαν αμέσως το θέμα στο υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να δοθεί λύση. Ο κ. Γεροντόπουλος, που είναι αρμόδιος και για τον Απόδημο Ελληνισμό, επικοινώνησε και συνεργάστηκε με τον συνάδελφό του υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, επισημαίνοντάς του ότι οι συγκεκριμένες οργανώσεις υλοποιούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, κι αυτό γίνεται στην προσπάθεια διατήρησης της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς, καθώς και για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την προαγωγή του φιλελληνισμού.

Ο κ. Γεροντόπουλος ζήτησε την εξαίρεση των συγκεκριμένων νομικών προσώπων από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Στην απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών, που κοινοποιήθηκε παράλληλα και στην Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, η οποία είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα, ξεκαθαρίζεται ότι: “Οι αναφερόμενες Ομογενειακές Οργανώσεις Εξωτερικού δεν υπόκεινται στο τέλος επιτηδεύματος που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011. Καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλεται αυτό. Δεν ασκούν δραστηριότητες στη χώρα μας και δεν καθίστανται εξ αυτού του λόγου φορολογικά υπόχρεες στην Ελλάδα”.

Πηγή News.gr

Αφήστε μια απάντηση