Αναρτήθηκαν τα Εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Τα στατιστικά της εκκαθάρισης

/
Ημερομηνία28 Αυγ 2017
/

Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της  27ης 8.2017 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017.

Tα στατιστικά της φετινής εκκαθάρισης:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017

 

2017 Πλήθος Φορ/νων ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

άρθρου 7

ΠΟΣΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Φ.Π. 7.340.994 2.411.037.382,10 382.093.401,47 88.891.408,27 2.704.239.375,30
Ν.Π. 56.717 201.297.109,12 247.700.180,13   448.997.289,25
ΣΥΝΟΛΑ 7.397.711 2.612.334.491,22 629.793.581,60 88.891.408,27 3.153.236.664,55
           

 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €.

 

2017 Πλήθος Φορ/νων Ποσό Βεβαίωσης
Φ.Π. 6.297.453 2.704.201.543,65
Ν.Π. 50.900 448.997.267,84
ΣΥΝΟΛΑ 6.348.353 3.153.198.811,49
     

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223 /2013

Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27 € (Φόρος πριν τη μείωση – Φόρος μετά τη μείωση).

 

 

2017 ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
50% 1.240.212 160.964.292,24 80.484.536,98
100% 66.236 8.411.653,01 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.306.448 169.375.945,25 80.484.536,98

 

Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων.

 

2017 Πίνακας 1 Στοιχεία Ακινήτων Πίνακας 2 Στοιχεία Γηπέδων ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Φ.Π. 17.828.955 15.325.860 33.154.815
Ν.Π. 454.981 180.213 635.194
ΣΥΝΟΛΑ 18.283.936 15.506.073 33.790.009
       

ΔΟΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10 €. Εκτείνονται από Σεπ 2017 έως Ιαν 2018 και σε πλήθος είναι περίπου 28,5 εκ. δόσεις, ως εξής:

 

Πλήθος Δόσεων Φορ/νοι Δόσεις Ποσό Βεβαίωσης Ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

(ελάχιστο-μέγιστο)

1 559.199 559.199 4.951.573,12 από 1,01 έως 19,99
2 176.306 352.612 4.376.102,86 από 20,00 έως 29,99
3 154.920 464.760 5.407.744,80 από 30,00 έως 39,99
4 141.806 567.224 6.375.018,54 από 40,00 έως 49,99
5 5.316.122 26.580.610 3.132.088.372,17 από 50,00 έως ………
  6.348.353 28.524.405 3.153.198.811,49  

 

 

Πλήθος Δόσεων Σεπ-17  

Οκτ-17

 

 

Νοε-17

 

 

Δεκ-17

 

 

 

Ιαν-18

1 4.951.573,12
2 2.188.448,32 2.187.654,54
3 1.802.585,92 1.802.585,92 1.802.572,96
4 1.593.931,30 1.593.931,30 1.593.931,30 1.593.224,64
5 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.565,97
  636.954.240,21 632.001.873,31 629.814.205,81 628.010.926,19 626.417.565,97
3.153.198.811,49

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση