Ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε. σχετικά με την απόφαση ΠΟΛ. 1228/4.10.2013

/
Ημερομηνία09 Οκτ 2013
/

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σχετικά με την εκδοθείσα ΠΟΛ 1228/4-10-2013 «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ» διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ αφορά μόνο την έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού (Λ/Φ) χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας  Λ/Φ.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματος Λ/Φ  απαιτείται ρητά η επαγγελματική ταυτότητα η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με το Ν. 2515/1997 και  το  Π.Δ. 340/1998 όπως  ισχύουν σήμερα.

Το  Ο.Ε.Ε. θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των νομίμων λογιστών φοροτεχνικών και των  φορολογουμένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τις αιφνιδιαστικές εγκυκλίους που συνηθίζει το Υπουργείο Οικονομικών να εκδίδει χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με τον φορέα μας, τον  καθ’ ύλη αρμόδιο για την άσκηση του επαγγέλματος  Λ/Φ.

Πηγή :Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση