Ανακοίνωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016

/
Ημερομηνία08 Αυγ 2016
/

Ανακοίνωση σχετικά  με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γ΄  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

Με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 4409/2016  (ΦΕΚ Α 136/28.07.2016) ορίστηκε ότι :

«Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014,  η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016». Συνεπώς οι υπόχρεοι καλούνται να υποβάλλουν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ) και Οικονοµικών  Συµφερόντων (∆ΟΣ)  εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι Δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016  και την υπό έκδοση Απόφαση του Προέδρου της Βουλής, θα υποβάλλονται για το έτος  2016 (χρήση 2015) και εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  δε θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ∆ΠΚ και ∆ΟΣ καθώς η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστηµα “ΠΟΘΕΝ” θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους µε τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Θα ακολουθήσει νέα ενηµέρωση µε τις σχετικές οδηγίες.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση