Ανακοίνωση Ο.Ε.Ε. προς λογιστές-φοροτεχνικούς σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

/
Ημερομηνία10 Σεπ 2015
/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

http://www.oe-e.gr/oe/

 

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014, προβλέπεται η ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τις ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

 

Επειδή είναι πιθανό, λόγω των συνεχών μεταβολών στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κάποιες επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει δηλώσεις και να έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος των δύο μηνών (χωρίς να έχει υποβληθεί το αποδεικτικό στο ΓΕΜΗ), ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ για την επιβολή κυρώσεων από την εκπρόθεσμη καταχώρηση.

 

Παράλληλα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει προβεί σε ενέργειες, προκειμένου το Σύστημα του ΓΕΜΗ να παραμείνει ανοικτό, για την καταχώρηση του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους, μέχρι τις 31/12/2015.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση