ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

/
Ημερομηνία24 Ιαν 2011
/

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Ο ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» όπως όλοι γνωρίζουμε, επέφερε σημαντικές αλλαγές και στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 οικ. έτους 2011, όπως ήταν φυσικό εμπεριέχει όλες τις αλλαγές που επήλθαν μετά τη ψήφιση του νόμου αυτού. Στην ανάλυσή μας θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε και να σχολιάσουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Θα παραθέσουμε αναλυτικά τους πίνακες εκείνους του νέου εντύπου Ε1 στους οποίους υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έντυποκαι θα σχολιάσουμε εκείνα τα σημεία που κρίνουμε απαραίτητα ώστε να βοηθηθούν οι αναγνώστες.

Δείτε στο παρακάτω αρχείο ολόκληρο το άρθρο….

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

Πηγη: Taxheaven