Αλλαγή στα ποσοστά εισφοράς στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης από 01/06/2016

/
Ημερομηνία15 Ιούλ 2016
/

Για μισθωτούς (μισθωτοί συντάνκτες, μισθωτοί υπάλληλοι, δελτία παροχής υπηρεσιών)

1)   Από 01/06/2016, τα ποσοστά της εισφοράς στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης αλλάζουν από 2% εισφορά ασφαλισμένου και 2% εισφορά εργοδότη σε 3,5% εισφορά ασφαλισμένου και 3,5% εισφορά εργοδότη.

2)  Για τους εργοδότες που χρησιμοποιούν δικό τους λογισμικό μισθοδοσίας για την παραγωγή των ηλεκτρονικών αρχείων εισφορών (όχι το ReadErgoFiles που παρέχει το Ταμείο από την ιστοσελίδα του), θα πρέπει να το τροποποιήσουν ώστε να εναρμονιστεί στα νέα ποσοστά.

3)  Για τους εργοδότες που χρησιμοποιούν το λογισμικό ReadErgoFiles που παρέχει το Ταμείο για την παραγωγή των ηλ. αρχείων εισφορών, θα πρέπει να κατεβάσουν την νέα έκδοση που περιλαμβάνει τα νέα ποσοστά της Επικουρικής από την ιστοσελίδα του Ταμείου (www.taisyt.gr), χωρίς να χρειάζεται να προβούν στην τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Απλά, θα πρέπει να απεγκαταστήσουν πρώτα την παλιά και να εγκαταστήσουν την νέα έκδοση (χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν προηγούμενα δεδομένα).

4)  Για όλους τους εργοδότες που έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά αρχεία εισφορών για το μήνα Ιουνίο 2016 (π.χ. Κανονική, Μπόνους, Επίδομα Άδειας κλπ) θα πρέπει:

-είτε να επαναδημιουργήσουν όλα τα αρχεία του Ιουνίου 2016 και να τα αποστείλουν ξανά

-ή να αποστείλουν για τον Ιούνιο 2016 ηλεκτρονικό αρχείο με κωδικό Απασχόλησης: «Εισφορές Λόγω Αναπροσαρμογών» (κωδικός 19, βλ. προδιαγραφές ηλ. αρχείων) δηλώνοντας στο αρχείο μόνο τις προκύπτουσες διαφορές για κάθε ασφαλισμένο στον Τομέα της Επικουρικής (χωρίς να δηλώνουν μικτό μισθό, ημερομίσθια και εισφορές στους Τομείς Κύριας, Πρόνοιας και Υγείας).

5)   Οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλει στην τράπεζα τις εισφορές του Ιουνίου 2016 θα πρέπει να καταβάλουν και το σύνολο των διαφορών που προέκυψαν στον Τομέα της Επικουρικής με τον κωδικό 06000 (Εισφορές λόγω αναπροσαρμογών, βλ. έντυπο πληρωμής). Υπενθυμίζεται ότι ο Ιούνιος είναι πληρωτέος έως 31/07/2016.

Για αυτοαπασχολούμενους (Ιδιοκτήτες, ανταποκριτές ξένου τύπου, φωτοειδησεογράφοι, δελτία παροχής υπηρεσιών)

Από 01/06/2016, τα ποσοστά της εισφοράς στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης αλλάζουν από 4% σε 7%.

Συγκεκριμένα , επισημαίνουμε τα εξής:

Για τους Φωτοειδησεογράφους , από 1-6-2016, η Επικούρηση διαμορφώνεται στα 117,50 € για την Α Ασφαλιστική Κατηγορία, και 152,74 € για την Β Ασφαλιστική Κατηγορία.

Για τους Ανταποκριτές Ξένου Τύπου, διαμορφώνεται στα 176,24 €.

Για τους εργαζόμενους με Δ.Π.Υ. (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), η εισφορά Επικούρησης υπολογίζεται στο 7%, του ποσού που αναγράφεται στο μπλοκάκι, αντί του 4% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τέλος, για τους Ιδιοκτήτες που πληρώνουν στο ελάχιστο, η Επικούρηση διαμορφώνεται στα 69,43 €, ενώ για τους υπόλοιπους η εισφορά υπολογίζεται πλέον στο 7%, αντί του 4%, ως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση