Αλλαγές στην εγκύκλιο περί επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

/
Ημερομηνία15 Ιούλ 2015
/

Με την ΠΟΛ 1127/2015 τροποποιείται η ΠΟΛ 1066/2013 για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Συγκεκριμένα ορίζεται στα 500,00 ευρώ το ποσό για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, στην περίπτωση που από τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της αίτησης με την κανονική αξία του ΥΠΑΑΤ προκύπτει διαφορά φόρου.

Προστίθεται εδάφιο με το οποίο ορίζεται ότι οι λοιπές περιπτώσεις επιστροφής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιολογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου.

Επίσης προστίθεται στο τέλος του άρθρου 5, νέα παράγραφος 9 με την οποία:

“Αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της παρούσας αξιολογούνται για έλεγχο ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό.”

Εκ παραδρομής αναφέρεται ότι οι αλλαγές αφορούν το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1066/2013 ενώ αφορούν το άρθρο 5.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση