Αλλαγές στην Αγγλική νομοθεσία για το Φ.Π.Α.

/
Ημερομηνία14 Ιαν 2016
/

Εφαρμογή μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης στο Ηνωμένο Βασίλειο για ορισμένες υπηρεσίες.

Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2016, η χονδρική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται στο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης, (“reverse charge”) όπου γίνεται, σε πρόσωπα υποκείμενα στον φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης ΦΠΑ και ισχύουν ειδικά για τις υπηρεσίες της δρομολόγησης τηλεφωνημάτων και των σχετικών με αυτά δεδομένων (π.χ. κείμενο και εικόνες), πάνω σε σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, κινητά τηλέφωνα, ή το διαδίκτυο.

Οι αλλαγές αυτές στη νομοθεσία σημαίνουν  ότι όταν παρέχονται τέτοιου είδους χονδρικές υπηρεσίες μέσα στο κράτος του Ηνωμένου βασιλείου αυτές δεν θα επιβαρύνονται με Αγγλικό ΦΠΑ. Αντίθετα ο υποκείμενος στον φόρο προς τον οποίο πραγματοποιούνται οι ως άνω υπηρεσίες, καθίσταται υπόχρεος του ΦΠΑ έναντι του Δημοσίου.

Η αλλαγή αυτή στη νομοθεσία δεν επηρεάζει τις  μη χονδρικές ως άνω υπηρεσίες, και φυσικά τους πελάτες που δεν έχουν καμία υποχρέωση να εγγραφούν στο ΦΠΑ του Ηνωμένο Βασίλειο (μη υποκείμενοι στον φόρο).

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση