Αλλάζουν όλα στους διαγωνισμούς για τις κρατικές προμήθειες

/
Ημερομηνία14 Ιαν 2016
/

Στη φάση της ολοκλήρωσης μπαίνει η μεταρρύθμιση του συστήματος των διαγωνισμών για τις κρατικές προμήθειες με την κυβέρνηση να φέρνει σε δημόσια διαβούλευση στο τέλος του μήνα σχετικό νομοσχέδιο. Στόχος των αλλαγών που θα ψηφιστούν τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο είναι η ετήσια εξοικονόμηση κρατικών δαπανών 3,7 δισ. ευρώ, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, ενώ ήδη οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που διενεργούνται από τον περασμένο Οκτώβριο για αγαθά και υπηρεσίες άνω των 60.000 ευρώ έχουν φέρει περιστολή του κόστους ακόμη και κατά 60% σε ορισμένες προμήθειες.

Τους βασικότερους άξονες του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις παρουσίασε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, ο οποίος έκανε επίσης γνωστό ότι από το 2017, τον Απρίλιο, με ηλεκτρονικές διαδικασίες και με τους καινούργιους όρους θα γίνονται και οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα. Το ύψος των κρατικών προμηθειών συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων έργων και μελετών ανέρχονται σε 18,5 δισ. ευρώ ετησίως και με τον νέο νόμο και τις μεθόδους διενέργειας των διαγωνισμών σκοπός είναι να μειωθεί η δαπάνη αυτή κατά 20%.

Αναλυτικά, βασικά εργαλεία του συστήματος των διαγωνισμών για τις κρατικές προμήθειες παραμένουν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) όπου μέσα από την πύλη www.promitheus.gov.gr θα συνεχίσουν να διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Μέσα σε αυτό αναρτώνται όλα τα αιτήματα των δημόσιων φορέων για προμήθειες αξίας κάτω των 60.000 ευρώ.

Οι προμήθειες γίνονται πια υπό ενιαίο πλαίσιο και τρεις θα είναι οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών για το Δημόσιο. Η πρώτη θα είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, η δεύτερη, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και η τρίτη, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Αυτές θα κάνουν τον προγραμματισμό και θα συγκεντρώνουν τα αιτήματα των δημόσιων φορέων, δήμων και λοιπών οργανισμών. Κάτω από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών θα είναι οι αναθέτουσες αρχές. Δηλαδή, δήμοι, νοσοκομεία, υπουργεία κ.λπ. Αυτές από 5.000 που είναι σήμερα θα περιοριστούν σε 1.000.

Ενσωμάτωση
Το νομοσχέδιο θα ενσωματώσει όλους τους κανονισμούς εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, ενώ καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η διαίρεση του αντικειμένου. Δηλαδή οι διαγωνισμοί θα κατανέμονται είτε ανά αντικείμενο είτε ανά γεωγραφική περιοχή, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση και καλύτερες συμφωνίες με τους προμηθευτές.

Μειώνεται η γραφειοκρατία για όσους μετέχουν στους διαγωνισμούς προμήθειας. Οι προθεσμίες για την υποβολή προσφορών από 52 ημέρες που είναι για τους ανοικτούς διαγωνισμούς περιορίζονται σε 35 ημέρες, με δυνατότητα σύντμησης σε 30 όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε 15 μέρες όταν έχει προηγηθεί προδημοσίευση της προκήρυξης.

Στις κυριότερες αλλαγές επίσης που φέρνει το νομοσχέδιο είναι και η δημιουργία δομής εκδίκασης προδικαστικών και δικαστικών προσφυγών. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι ενστάσεις στους διαγωνισμούς με εξωδικαστικούς τρόπους προκειμένου αυτοί να τρέχουν… γρηγορότερα.

Επιπλέον, για την επιτυχέστερη λειτουργία του νέου συστήματος των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις θα γίνει εκπαίδευση τόσο των υπαλλήλων των δημόσιων φορέων όσο και τον επιχειρήσεων που θα μετέχουν σε αυτές.

Διάφορες μορφές
Ακόμη καθιερώνονται διάφορες μορφές διαγωνισμών όπως οι «συμφωνίες ? πλαίσιο» πενταετούς διάρκειας, οι ηλεκτρονικές αγορές, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι «πράσινες» και κοινωνικές συμβάσεις και οι συμβάσεις καινοτομίας.

Από τότε που έγιναν υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών άνω των 60.000 ευρώ έχουν διενεργηθεί 5.600 διαγωνισμοί αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα εξοικονόμησης δαπανών για προμήθεια αγαθών σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό. Για την αγορά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ατομικών προσωπίδων επιτεύχθηκε μείωση δαπανών κατά 58,79%, αφού ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν στα 41.382 ευρώ και τελικά η σύμβαση έκλεισε στα 17.051 ευρώ.

Επίσης, για την προμήθεια εντομοκτόνων υλικών η σύμβαση έκλεισε στα 1,8 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ (-34,64%).

  • Μεγάλα έργα 
    Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, ο οποίος έκανε επίσης γνωστό ότι από το 2017, τον Απρίλιο, με ηλεκτρονικές διαδικασίες και με τους καινούργιους όρους, θα γίνονται και οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα.
  • Τρεις αρχές 
    Οι προμήθειες γίνονται πια υπό ενιαίο πλαίσιο και τρεις θα είναι οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών για το Δημόσιο. Η πρώτη θα είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για αγαθά και υπηρεσίες, η δεύτερη, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και η τρίτη, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Πηγή: www.imerisia.gr

 

Αφήστε μια απάντηση