Αλλάζει ριζικά το καθεστώς φορολόγησης οχημάτων

/
Ημερομηνία09 Δεκ 2014
/

Τη δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με το μήνα και το 2015 θα δίδει στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων νομοθετική διάταξη.
Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τους μήνες κυκλοφορίας, ισχύει από τον περασμένο Απρίλιο, αλλά μόνο για το έτος 2014.

Σε ό,τι αφορά το 2015, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος ήταν να αλλάξει ριζικά το καθεστώς φορολογίας των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, όπως και των τελών κυκλοφορίας. Ενδεχομένως στο πλαίσιο των αλλαγών να τεθεί σε εφαρμογή και η δυνατότητα πληρωμής τελών κυκλοφορίας ανά μήνα.

Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι και το επόμενο έτος θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας να τις πάρει πίσω, καταβάλλοντας τα τέλη που αναλογούν για τους επόμενους μήνες του έτους. Δηλαδή εάν ζητήσει επιστροφή πινακίδων τον Μάιο, θα πληρώσει τα 8/12 των ετήσιων τελών, ενώ εάν τις λάβει τον Σεπτέμβριο θα πληρώσει τα 4/12 κ.λπ.

Παράλληλα, η ίδια τροπολογία προβλέπει την επέκταση του μέτρου της απόσυρσης και για όσα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά το 2001 και το 2002. Ετσι η απόσυρση θα ισχύει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΓΓΔΕ

Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διαθέτουν ΑΦΜ στη χώρα τους, υποχρεούνται να λάβουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, διευκρινίζει εγκύκλιος της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου. Η εγκύκλιος (υπ. αρ. πρωτ.: ΓΔΦΔ 1160988 ΕΞ 2014) εκδόθηκε κατόπιν ερωτημάτων στη ΓΓΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΔΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) και ισχύει, τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α) και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α).

Η ανωτέρω διάταξη δεν περιλαμβάνει τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και πραγματοποιούν συναλλαγές με τους ανωτέρω φορείς από τη χώρα τους, δεδομένου ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (πρωτογενές και παράγωγο) καθώς και τις βασικές αρχές που το διέπουν».

Πηγή: naftemporiki

Αφήστε μια απάντηση