Ακατάσχετο : Τι ισχύει – Ποιοι εξαιρούνται

/
Ημερομηνία24 Μαρ 2016
/
Από τον Ορέστη Σειμένη
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΠΟΣΑ: ΠΟΙΑ ;      
Ακατάσχετο εις χείρας τρίτων (για οφειλέτες του δημοσίου)  
 
Από 19-8-2015 μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από 1.500€ σε 1.000€, ενώ για ποσά άνω των 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά  άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού ων οφειλετών του Δημοσίου  (ανεξάρτητα από τον χρόνο γένεσης της απαίτησης του δημοσίου)που καταβάλλονται περιοδικά  
 
 
 
 
Το ποσό των 1000€ διαμορφώνεται εάν  από αρχικό ποσό αφαιρεθούν :  
οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές  (Δεν αφαιρείται όμως ο Φ.Μ.Υ., η εισφορά αλληλεγγύης και η παρακράτηση τυχόν δανείου)  
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης , λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών.  
 
Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια.

 

 
 
 
Ακατάσχετο στις  καταθέσεις  
Από 19-8-2015 μειώθηκε και το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα :  
από 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως  
για φυσικό πρόσωπο  
για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα  
 
Απαιτείται  η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός.  
Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός

 

 
 
Δεν κατάσχεται  το επίδομα θέρμανσης   
Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.  
 
   
Και ο έφορος μπορεί να περιορίσει την κατάσχεση   
Παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις  
 
Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων για περιορισμό ποσού ή ποσοστού της κατάσχεσης επαφίεται κατ’ αρχήν στην κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να απορρίψει το υποβαλλόμενο αίτημα, παρά τη συνδρομή των διαλαμβανόμενων στην παρούσα κριτηρίων, καθόσον πρόκειται από το νόμο για δυνατότητα και όχι υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης να κάνει αποδεκτό αντίστοιχο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση η εξέταση των αιτημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά σχετιζόμενα με ιδιαίτερους λόγους, όπως πραγματική οικονομική αδυναμία, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής, παλαιότητα και είδος αυτής και ποτέ επιλεκτικά χωρίς δηλαδή, να σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη.
Η αναγκαιότητα του περιορισμού της κατάσχεσης λόγω ειδικών συνθηκών,  σε περιπτώσεις όπως η μακροχρόνια ανεργία χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή συζύγου, σοβαρά προβλήματα υγείας αυτού ή μελών της οικογενείας του.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ακατάσχετο το επίδομα ενοικίου   
Των δικαιούχων της ανθρωπιστικής κρίσης  
   
Ακατάσχετα  το οικογενειακά επίδόματα του ΟΓΑ  
Δηλαδή το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων Οικογενειών  
   
Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό και για τις επιχειρήσεις  
Ο κος Αλεξιάδης ανακοίνωσε την προσεχή θεσμοθέτηση ακατάσχετου λογαριασμού των επιχειρήσεων. Αυτό θα  εξασφαλίσει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα ενός μίνιμουμ προγραμματισμού.  
 
Με την θέπιση αυτού του ακατάσχετου λογαριασμού οι επιχειρηματίες αποκτούν τη δυνατότητα να υποδείξουν έναν λογαριασμό ως κύριο τροφοδότη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ο οποίος θα προστατεύεται αντίστοιχα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  Ο ακατάσχετος λογαριασμός της επιχείρησης  θα σχεδιαστεί να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος με το τερματικό μηχάνημα καρτών POS λογαριασμού της επιχείρησης, προκειμένου ταυτόχρονα να διαδοθεί η χρήση τους.
Υποστηρίζεται ότι τα ποσά που εισρέουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων από τη χρήση των POS δεν αποτελούν κέρδη (μεικτά ή καθαρά), καθώς είτε περιλαμβάνουν  ΦΠΑ, είτε προορίζονται να καλύψουν άλλες, πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων .

 

Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε Εφορία, Ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της.

 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση