Αγρότες – Οι επιβαρύνσεις του «νέου» ασφαλιστικού

/
Ημερομηνία17 Ιαν 2016
/

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
.

Α. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η – 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

 

Β. ΤΟ «ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ» ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Στο άρθρο 54 και 57 του ( σχεδίου ) ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, το Υπ. Εργασίας προβλέπονται οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες. Μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα εξής :

1. Υπολογισμός εισφορών σύνταξης.

α) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, σε ποσοστό 20%, ως εξής:

(α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της σύνταξης ( δείτε τον ανωτέρω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

(β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

Κατά το έτος 2017 σε 14 %,
Κατά το έτος 2018 σε 17 %,
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Παράδειγμα :

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 17% = 2.550 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 20% = 3.000 ευρώ.

2. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης.

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή : 586,08 Χ 80% = 468,864 Χ 20% = 93,77 ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.

Δηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 20% = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια ).

3. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.

4. Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) , δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.

5. Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.

Παράδειγμα :

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 0,5 % = 75 ευρώ

6. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.

Παράδειγμα :

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Γ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016 ).

Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό της σύνταξης αυξάνεται από 7% σε 10%.

Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά Ασφαλιστική κατηγορία:

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
( ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εισφορά (7% x ασφ. κατ.) Εισφορά (10% x ασφ. κατ.) ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
486,77 34,07 48,68 14,61 42,87%
603,37 42,24 60,34 18,10 42,84%
726,05 50,82 72,61 21,79 42,87%
895,92 62,71 89,59 26,88 42,87%
1.065,78 74,60 106,58 31,98 42,87%
1.234,46 86,41 123,45 37,04 42,86%
1.401,86 98,13 140,19 42,06 42,86%

Συγκριτικός συνολικών πίνακας ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  2014 2015 2016
753,12 840,76 928,40
851,16 959,74 1.068,32
954,12 1.084,83 1.215,54
1.096,80 1.258,09 1.419,38
1.251,84 1.443,71 1.635,58
1.444,20 1.666,42 1.888,63
1.635,12 1.887,46 2.139,79
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1.140,91 1.305,86 1.470,81

 

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Από 1.1.2017 και μετά οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

Κατά το έτος 2017 σε 14 %,
Κατά το έτος 2018 σε 17 %,
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΌ 1/1/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

[ Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα η εισφορά στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος ].

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΌ 1/1/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
  ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΣ 2017 

14%

ΕΤΟΣ 2018 

17%

ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

20%

Εισφορά Ετήσια  (*)

6,95%

 ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
1,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
2,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
3,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
4,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,626 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
6,000 840 1,020 1,200 417 1,257 1,437 1,617
8,000 1,120 1,360 1,600 556 1,676 1,916 2,156
9,000 1,260 1,530 1,800 626 1,886 2,156 2,426
10,000 1,400 1,700 2,000 695 2,095 2,395 2,695
12,000 1,680 2,040 2,400 834 2,514 2,874 3,234
14,000 1,960 2,380 2,800 973 2,933 3,353 3,773
15,000 2,100 2,550 3,000 1,043 3,143 3,593 4,043
16,000 2,240 2,720 3,200 1,112 3,352 3,832 4,312
18,000 2,520 3,060 3,600 1,251 3,771 4,311 4,851
20,000 2,800 3,400 4,000 1,390 4,190 4,790 5,390
22,000 3,080 3,740 4,400 1,529 4,609 5,269 5,929
24,000 3,360 4,080 4,800 1,668 5,028 5,748 6,468
26,000 3,640 4,420 5,200 1,807 5,447 6,227 7,007
28,000 3,920 4,760 5,600 1,946 5,866 6,706 7,546
30,000 4,200 5,100 6,000 2,085 6,285 7,185 8,085
35,000 4,900 5,950 7,000 2,433 7,333 8,383 9,433
40,000 5,600 6,800 8,000 2,780 8,380 9,580 10,780
45,000 6,300 7,650 9,000 3,128 9,428 10,778 12,128
50,000 7,000 8,500 10,000 3,475 10,475 11,975 13,475
55,000 7,700 9,350 11,000 3,823 11,523 13,173 14,823
60,000 8,400 10,200 12,000 4,170 12,570 14,370 16,170
65,000 9,100 11,050 13,000 4,518 13,618 15,568 17,518
70,000 9,800 11,900 14,000 4,865 14,665 16,765 18,865
70,330 9,846 11,956 14,066 4,888 14,734 16,844 18,954

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ

Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(*) = Υπό την επιφύλαξη διευκρινήσεων σχετικά με την ελάχιστη εισφορά, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στον επόμενο Πίνακα παραθέτουμε «μεσοσταθμικά» ( Δείτε : (*) και (**) ), το ποσοστό των αυξήσεων των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2014 – 2019.

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2014 (* ) 1.141
2015 (* ) 1.306 165 14,46% 14,46%
2016 (* ) 1.471 165 12,63% 28,92%
2017 (**) 2.514 1.043 70,93% 120,35%
2018 (**) 2.874 360 14,32% 151,90%
2019 (**) 3.234 360 12,53% 183,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 2.093

 

(*) = Μέσος όρος Ασφαλιστικών εισφορών των επτά ασφαλιστικών κατηγοριών.
(**) = Σύνολο Ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν σε Αγρότη με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση