Έρχονται τα e-τιμολόγια, θα βάλουν τέλος σε πλαστά και εικονικά

/
Ημερομηνία05 Μαΐ 2015
/

Στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών με την καθιέρωση (σε νομικό και τεχνικό επίπεδο) της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) προϊόντων και υπηρεσιών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών
στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
Τη μεγάλη αυτή αλλαγή στην οικονομία υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικών Συστημάτων Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να μειώσει τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία σε ποσοστό ως και 80% καθώς μόνο ηλεκτρονικά είναι εφικτά ο αυτόματος έλεγχος και οι διασταυρώσεις του συνόλου των συναλλαγών.

Το μεγαλύτερο κέρδος θα είναι η καταπολέμηση των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που έχουν στόχο όχι μόνο την αποφυγή πληρωμής φόρων αλλά και επιστροφών ΦΠΑ που δεν έχουν καταβληθεί ποτέ.
Αξιοσημείωτα είναι τα απολογιστικά στοιχεία από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ για την περίοδο 2009-2012, διάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε η έκδοση 503.203 πλαστών και εικονικών τιμολογίων αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ. Τα διαφυγόντα έσοδα για το Δημόσιο εκτιμώνται σε 2 δισ. ευρώ από τη μη απόδοση ΦΠΑ και τη χαμηλότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

1,4 δισ. ευρώ ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη μελέτη «Επιχειρήσεις και ψηφιακή οικονομία» που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Google, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσβλέπουν σε μια ετήσια εξοικονόμηση η οποία κυμαίνεται από 992 εκατ. ευρώ ως 1,4 δισ. ευρώ (ανάλογα με το ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε σχέση με την έντυπη μορφή τους). Οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη μέση εξοικονόμηση ανά τιμολόγιο 4,8 ευρώ συνυπολογίζοντας και το κόστος συμμετοχής σε πλατφόρμες υποστήριξης ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στο Δημόσιο από την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις ηλεκτρονικές προμήθειες η μέση εξοικονόμηση ανά συναλλαγή υπολογίζεται στα 10 ευρώ λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας.Στο παραπάνω όφελος δεν συνυπολογίζονται επιπρόσθετες εξοικονομήσεις από την ηλεκτρονικοποίηση λοιπών παραστατικών (π.χ., δελτίων αποστολής), κόστη διαχείρισης των εντολών πληρωμής και «κρυφά» κόστη από λάθη στην τιμολόγηση και επανέκδοση των τιμολογίων.

Ουραγοί στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους ουραγούς στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρουσιάζοντας απόκλιση επτά ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι εκτιμήσεις της ΕΕ αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται σε 4%-15% του συνολικού όγκου των ανταλλασσόμενων τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, σταδιακά οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν ή στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Οι δείκτες του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ δείχνουν ότι τουλάχιστον μία στις τρεις επιχειρήσεις με παραπάνω από 10 υπαλλήλους δέχεται ή στέλνει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η μέση λήψη ή αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στην ΕΕ εκτιμάται σε 28,7%.

Πρωτοπόρες στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η Φινλανδία και η Δανία με ποσοστά χρήσης που αγγίζουν το 73,5% και το 58,9% αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους ουραγούς της ΕΕ με εκτιμώμενο ποσοστό 21,7%, ήτοι επτά ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπως είναι αναμενόμενο, οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 υπαλλήλων) αποστέλλουν ή λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (41,8% έναντι 21,4%).

Το πιο διαδεδομένο μοντέλο υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα σήμερα είναι το μοντέλο Software as a Service, σύμφωνα με το οποίο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αποκτά άδεια χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υπηρεσία συνήθως προσφέρεται κεντρικά από έναν πάροχο που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας τιμολόγησης μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών. Προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσίας είναι οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένες στον πάροχο της υπηρεσίας.

Πηγή:

Στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών με την καθιέρωση (σε νομικό και τεχνικό επίπεδο) της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) προϊόντων και υπηρεσιών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών
στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
Τη μεγάλη αυτή αλλαγή στην οικονομία υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικών Συστημάτων Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να μειώσει τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία σε ποσοστό ως και 80% καθώς μόνο ηλεκτρονικά είναι εφικτά ο αυτόματος έλεγχος και οι διασταυρώσεις του συνόλου των συναλλαγών.

Το μεγαλύτερο κέρδος θα είναι η καταπολέμηση των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που έχουν στόχο όχι μόνο την αποφυγή πληρωμής φόρων αλλά και επιστροφών ΦΠΑ που δεν έχουν καταβληθεί ποτέ.
Αξιοσημείωτα είναι τα απολογιστικά στοιχεία από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ για την περίοδο 2009-2012, διάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε η έκδοση 503.203 πλαστών και εικονικών τιμολογίων αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ. Τα διαφυγόντα έσοδα για το Δημόσιο εκτιμώνται σε 2 δισ. ευρώ από τη μη απόδοση ΦΠΑ και τη χαμηλότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

1,4 δισ. ευρώ ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη μελέτη «Επιχειρήσεις και ψηφιακή οικονομία» που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Google, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσβλέπουν σε μια ετήσια εξοικονόμηση η οποία κυμαίνεται από 992 εκατ. ευρώ ως 1,4 δισ. ευρώ (ανάλογα με το ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε σχέση με την έντυπη μορφή τους). Οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη μέση εξοικονόμηση ανά τιμολόγιο 4,8 ευρώ συνυπολογίζοντας και το κόστος συμμετοχής σε πλατφόρμες υποστήριξης ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στο Δημόσιο από την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις ηλεκτρονικές προμήθειες η μέση εξοικονόμηση ανά συναλλαγή υπολογίζεται στα 10 ευρώ λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας.Στο παραπάνω όφελος δεν συνυπολογίζονται επιπρόσθετες εξοικονομήσεις από την ηλεκτρονικοποίηση λοιπών παραστατικών (π.χ., δελτίων αποστολής), κόστη διαχείρισης των εντολών πληρωμής και «κρυφά» κόστη από λάθη στην τιμολόγηση και επανέκδοση των τιμολογίων.

Ουραγοί στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους ουραγούς στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρουσιάζοντας απόκλιση επτά ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι εκτιμήσεις της ΕΕ αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται σε 4%-15% του συνολικού όγκου των ανταλλασσόμενων τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, σταδιακά οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν ή στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Οι δείκτες του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ δείχνουν ότι τουλάχιστον μία στις τρεις επιχειρήσεις με παραπάνω από 10 υπαλλήλους δέχεται ή στέλνει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η μέση λήψη ή αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στην ΕΕ εκτιμάται σε 28,7%.

Πρωτοπόρες στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η Φινλανδία και η Δανία με ποσοστά χρήσης που αγγίζουν το 73,5% και το 58,9% αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους ουραγούς της ΕΕ με εκτιμώμενο ποσοστό 21,7%, ήτοι επτά ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπως είναι αναμενόμενο, οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 υπαλλήλων) αποστέλλουν ή λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (41,8% έναντι 21,4%).

Το πιο διαδεδομένο μοντέλο υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα σήμερα είναι το μοντέλο Software as a Service, σύμφωνα με το οποίο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αποκτά άδεια χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υπηρεσία συνήθως προσφέρεται κεντρικά από έναν πάροχο που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας τιμολόγησης μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών. Προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσίας είναι οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένες στον πάροχο της υπηρεσίας.

Πηγή: www.in.gr

 

 

Αφήστε μια απάντηση