Έρχονται νέες υπηρεσίες από το taxisnet

/
Ημερομηνία01 Απρ 2016
/
ΔΡΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βι-βλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων. 30/9/16
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής. 31/12/16
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 31/12/16
Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας έκδο-σης του αποδεικτικού καταβολής κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ.1, του ν. 4223/2013. 30/6/16
Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονι-κής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμ-βολαιογράφους. 31/12/16
Επέκταση της λειτουργικότητας του TAX-ISnet για: α. Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και β. Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης. 31/12/16
Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υπο-βολής δηλώσεων Φ.Ε. κατόχων πλοίων. 31/12/16
Επέκταση Ηλεκτρονικών Επιδόσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους. 31/12/17
Υποβολή αναφοράς βλάβης φορολογικής μνήμης Φ.Η.Μ. και των τεχνικών λεπτομε-ρειών μέσω φόρμας από την επιχείρηση που έχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. 31/7/16

 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση