Έρχεται συμψηφισμός Φ.Π.Α. μεταξύ ιδιωτών και όλων των φορέων του Δημοσίου

/
Ημερομηνία18 Φεβ 2014
/

Τη διαδικασία θα επιβλέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Στον συμψηφισμό του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας που χρωστούν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο με τον ΦΠΑ που οφείλουν στις επιχειρήσεις οι φορείς της γενικής κυβέρνησης προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Μέχρι τώρα ο συμψηφισμός γίνεται αποκλειστικά για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης.

Ωστόσο, διάταξη που θα περιληφθεί σε σχέδιο νόμου που θα καταθέσει εντός των ημερών στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπει πως ο ΦΠΑ που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται και με τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία, και άλλοι φορείς.

Τη διαδικασία συμψηφισμού μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων θα επιβλέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, αλλά και τα δικαιολογητικά.

Οποιαδήποτε επιχείρηση θα μπορεί να ζητά συμψηφισμό από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά της γενικής κυβέρνησης είναι τεκμηριωμένη και εκκαθαρισμένη και αποδεικνύεται είτε με δημόσιο έγγραφο είτε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα γίνεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ του δημόσιου τομέα και ιδιωτών έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, ωστόσο η ρύθμιση καθυστέρησε γιατί ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας είχε ζητήσει ο συμψηφισμός να επεκταθεί και να αφορά σε όλες τις απαιτήσεις.

Ωστόσο, η υποδομή που απαιτείται από το ΓΛΚ δεν ετοιμάσθηκε εγκαίρως και έτσι προηγείται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων από τον ΦΠΑ μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών, καθώς αυτή η υποδομή είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμψηφισμός θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Πηγή : News.gr

Αφήστε μια απάντηση