Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία/Επιχειρηματικότητα και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης ως εφαλτήριο ανάπτυξης, η kNn Consulting δραστηριοποιείται στο τομέα της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δανείων.

Θεωρούμε αναμφισβήτητο γεγονός ότι, μέσω του νέου Νομοθετικού Πλαισίου, η βελτίωση των χρηματοροών που επιτυγχάνεται από την ορθή αναδιάρθρωση των δανειακών κεφαλαίων (Bad Debts Reconstruction) μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την χρηματοοικονομική ευκαιρία κάθε σύγχρονης επιχείρησης για επανεξέταση των στρατηγικών της στόχων.

Αφήστε μια απάντηση